Miesiąc: luty 2013

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas określony do 31.12.2015r. w drodze przetargu dwóch lokali użytkowych (garaży) przy ul. Kopernika 2.

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokali użytkowych przy:
1. ul. Olszewskiego 12-16
2. ul. Wyspiańskiego 7-11
 

Palmy wielkanocne-warsztaty dla dzieci

W polskiej tradycji jest wiele zwyczajów i obrzędów, które towarzyszą nam od wieków. Niektóre jeszcze praktykujemy, a o innych już nie pamiętamy.

Pracownicy Muzeum Zamek w Oświęcimiu starają się podtrzymać ginącą tradycję, proponując dzieciom uczestnictwo w wiosennych zajęciach edukacyjnych i warsztatach plastycznych. Tym razem chcą zainteresować najmłodszych tradycją wicia palmy wielkanocnej.

Bilety na trzeci dzień LFO 2013 już w sprzedaży

Od dzisiaj można kupować bilety na koncert trzeciego dnia LFO2013, na którym zagrają m.in. Perfect z udziałem orkiestry symfonicznej oraz szkocka grupa Red Hot Chilli Pipers. Bilety na piątkowy koncert kosztują od 20 do 40 zł.
W tym roku na LFO po raz pierwszy na dużej scenie stadionu MOSiR odbędą się aż dwa koncerty – sobotni, finałowy (29 czerwca) oraz piątkowy (28 czerwca). Zwieńczeniem drugiego z wymienionych koncertów będzie występ legendarnej formacji Perfect, wspomaganej przez kilkudziesięcioosobową orkiestrę „Perfect Girls & Friends” pod batutą Wojciecha Zielińskiego.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Żwirki i Wigury obejmującej działkę pgr 1238/202 o pow.969 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00029776/3 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Przypominamy mieszkańcom o wymianie dowodów osobistych wydanych w 2003 roku

 

 

W tym roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2003 roku. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem ważności terminu dokumentu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2, pok. 5. Pozwoli to na szybką wymianę, by nie pozostać bez ważnego dokumentu i nie napotykać na problemy przy załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych i bankowych.

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 13 lutego  2013 r. o godz. 16.15  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań i udzielenia poparcia dla samorządu województwa małopolskiego oraz Miasta Kraków w procesie aplikacji i kandydatury do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. – druk nr 688/13.
3. Zamknięcie obrad.
 

 

Projekt uchwały na sesję:http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=pliki_new&id=7646#gora

Font Resize
Contrast