Tag: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 września 2019 r.

Oświęcim, dnia 17 września 2019 r. Znak sprawy:  GA.6220.7.2019.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 22 listopada 2018 r. GA.6220.17.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), informuję o zamieszczeniu w publicznie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15.10.2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 15 października 2018 r. GA.6220.12.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 21 wrzesnia 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 21 września 2018 r. GA.6220.17.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję o zamieszczeniu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 18 września 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 18 września 2018 r. GA.6220.8.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 września 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 14 września 2018 r. GA.6220.12.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 września 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 13 września 2018 r. GA.6220.10.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 września 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 4 września 2018 r. GA.6220.2.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 9 sierpnia 2018 r. GA.6220.10.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: 1. Danych o postanowieniu Prezydenta

Font Resize
Contrast