Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 10 grudnia 2018

w godzinach - 08:00 - 17:00

gdzie: Biuro Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie planu kontroli na I półrocze 2019 r.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lokalizacja
Koszt