2 miejsce dla Miasta Oświęcim

Urząd Miasta Oświęcim już po raz drugi z rzędu zajął drugie miejsce w konkursu Małopolskie Wektory Współpracy. Uległ tylko Urzędowi Miasta Sułkowice.
 

Nagrody wręczono 6 czerwca podczas Święta Małopolski połączonego z uroczystą sesją Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego. Statuetki wręczył zwycięzcom Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, dyplomy – Pan Janusz Olesiński – Dyrektor FRDL MISTiA, a tuby z promesą nagrody – Pani Ewa Groń – przedstawiciel sponsora – Tauron Dystrybucja S.A. Laureaci mają również prawo posługiwania się znakiem i hasłem Konkursu. Konkurs „Małopolskie Wektory Współpracy” organizowany jest przez MISTiA od 2008 r. Patronatem objął go Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa, a sponsorami nagród są: Tauron Dystrybucja SA oraz TISE – inwestycje kapitałowe 

 

Tegoroczna, V edycja wyróżniała się tym, że aż 21 jst z woj. małopolskiego aplikowało do miana najlepszych. To najwięcej w historii tego Konkursu, którego ideą jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz promowanie najlepszych przykładów tej współpracy.  
 

Konkurs wyłonił wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. Była to też bardzo dobra okazja dla samych aplikujących, by poddać ocenie tę ważną dla każdej lokalnej społeczności sferę, jaką jest angażowanie organizacji społecznych w realizację zadań publicznych.
 

W I etapie Kapituła oceniła zasady i sposób opracowania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, różnorodność form współpracy oraz innowacyjność i efektywność współpracy. Do drugiego etapu przeszło 5 jst: Urząd Gminy Lanckorona, Urząd Miasta Nowy Targ, Urząd Miasta Oświęcim, Urząd Miejski Sułkowice, Urząd Miasta Trzebinia. 

W drugim etapie przeprowadzone zostały badania wśród organizacji pozarządowych współpracujących z jednostkami biorącymi udział w Konkursie. Dzięki przeprowadzonym wywiadom telefonicznym udało się poznać opinie przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i fundacji na temat klimatu i bogactwa form współpracy z władzami samorządowymi.

 

 

Laureatami tegorocznego Konkursu są:

I miejsce – Urząd Miejski Sułkowice

II miejsce – Urząd Miasta Oświęcim

III miejsce – Urząd Miasta Nowy Targ
 

 

 

Oprac. na podst.:

MISTiA