2 miejsce dla Oświęcimia

Urząd Miasta Oświęcim zajął drugie miejsce w IV edycji konkursu Małopolskie Wektory Współpracy. Pierwszy był Urząd Miasta i Gminy Zakliczyn, a trzeci Urząd Miasta Nowy Targ. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego. Konkurs Małopolskie Wektory Współpracy ma wyłonić najlepsze, wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010. Jest to bardzo dobra okazja, by poddać ocenie tę ważną dla każdej lokalnej społeczności sferę, jaką jest angażowanie organizacji społecznych w realizację zadań publicznych. Konkurs ma  wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs Małopolskie Wektory Współpracy był prowadzony etapami. Najpierw nadesłane aplikacje przeszły ocenę formalną  oraz dwuetapową ocenę merytoryczną. Następnie Kapituła oceniła zasady  i sposób opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, różnorodność form współpracy oraz  innowacyjność i efektywność  współpracy. W kolejnym etapie prowadzone były badania wśród organizacji pozarządowych współpracujących  z jednostkami biorącymi udział w konkursie na temat programu współpracy i jego realizacji. To pozwoliło na wyłonienie laureatów. Ceremonia ogłoszenia i wręczenia nagród odbyła się podczas Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski 28 czerwca 2011 r.  Laureaci otrzymali dyplom, statuetkę, nagrody rzeczowe oraz prawo posługiwania się znakiem i hasłem konkursu.

 

 

 Organizatorem konkursu Małopolskie Wektory Współpracy jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.