21 marca – Międzynarodowy Dzień Zwalczania Dyskryminacji Rasowej

 

 

Miasto Oświęcim jest członkiem Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi

Więcej informacji o działalności stowarzyszenia > kliknij tutaj

 


 

 

 

 

Miasto Oświęcim jest członkiem Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi

Więcej informacji o działalności stowarzyszenia > kliknij tutaj

 


 

 

Europejska Koalicja Miast Przeciwko Rasizmowi

Siedziba: Norymberga (Niemcy)

Europejska Koalicja Miast przeciw Rasizmowi powstała w grudniu 2004 roku w Norymberdze z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO.
Oświęcim jest pierwszym polskim miastem, które przystąpiło do tej organizacji, zrzeszającej ponad sto miast z ponad 20 krajów Europy. Wśród miast członkowski są między innymi: Barcelona, Belfast, Dublin, Lyon, Madryt, Monachium, Nikozja, Odessa, Paryż, Petersburg, Ryga, Rzym, Sarajewo, Sztokholm i Wiedeń.

Cele organizacji:
1. stworzenie sieci miast zaangażowanych w działania na rzecz pokoju;
2. zwalczanie rasizmu i dyskryminacji na szczeblu gmin;
3. wspieranie integracji oraz poszanowania różnorodności w Europie;
4. wspieranie miast członkowskich poprzez „10-punktowy Plan Działania Przeciwko Rasizmowi”oraz pomoc w ustalaniu priorytetów, optymalizacji strategii i zacieśnianiu współpracy;
5. wzmocnienie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zwalczania rasizmu i dyskryminacji;
6. reprezentowanie i wspieranie wspólnych interesów wobec Unii Europejskiej, Rady Europy i rządów państw europejskich.