27 stycznia – 68. Rocznica

68. Rocznica Oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec Hitlerowskich
 

 

 

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza
27 stycznia 2013 roku
o godz. 10.30
na uroczystość rocznicową
przed Grobem Nieznanego Żołnierza
na Placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu

 

 W ramach miejskich obchodów w dniu 27 stycznia 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:15 w miejscach pamięci na terenie Miasta Oświęcim zostanie oddany hołd: 

68. Rocznica Oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec Hitlerowskich
 

 

 

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza
27 stycznia 2013 roku
o godz. 10.30
na uroczystość rocznicową
przed Grobem Nieznanego Żołnierza
na Placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu

 

 W ramach miejskich obchodów w dniu 27 stycznia 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:15 w miejscach pamięci na terenie Miasta Oświęcim zostanie oddany hołd: 


ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz – pomnik z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic” (Oświęcim-Monowice ul. Głowackiego)
robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz – pomnik z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości„ (Oświęcim ul. Chemików)
Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej – obelisk (Oświęcim ul. Chemików) 
oświęcimskim Żydom – Cmentarz Żydowski (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego) 
Żołnierzom Polskim poległym w czasie II wojny światowej – pomnik Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)
Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej – Zbiorowa Mogiła Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
Żołnierzom Brytyjskim poległym w obozie w Monowicach – tablica upamiętniająca brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
mieszkańcom miasta i ziemi oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej – tablice pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz Żołnierzom Armii Radzieckiej – pomnik przy Zbiorowej Mogile około 700 więźniów obozu zagłady Auschwitz, zamordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz obelisk Żołnierzy Armii Radzieckiej (os. Rtm W. Pileckiego)

 

 

godz. 17.00 polsko-włoska konferencja o więźniach KL Auschwitz: Primo Levi i Witold Pilecki – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

 

 

 

Kontakt Urząd Miasta: tel. + 48 33 842 91 47, pm@um.oswiecim.pl 

 


W dniu 27 stycznia 2013 r. odbędą się również państwowe obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau organizowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 

Wstępny program:
9.30 Msza św. w kościele Parafii Miłosierdzia Bożego
12.00 – 13.15 Ceremonia na terenie byłego obozu Auschwitz I
13.30 – 14.15 Otwarcie rosyjskiej wystawy stałej „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie”
15.00 – 15.30 Ceremonia upamiętniająca Ofiary. Modlitwa i oddanie hołdu przy pomniku w Birkenau

 

czytaj więcej

 

 


 

UTRUDNIENIA W RUCHU

 

27 stycznia, w godz. 13.30-17.00 ulice Męczeństwa Narodów, Ofiar Faszyzmu zostaną wyłączone z ruchu. Zostały wyznaczone objazdy ulicami M. Kolbego, Ostatni Etap oraz ul. Brzozową. Mogą wystąpić także czasowe utrudnienia w przemieszczaniu się ulicą Leśną.
W tym dniu, w tej strefie ruchem kierować będzie Policja.