ul. Pod Borem

Nazwa projektu:
Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu”

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data otrzymania promesy:
31 marca 2022 r.

Kwota dofinansowania według promesy:
do 3.906.266,33 zł

Całkowita wartość inwestycji:
4.111.859,28 zł

Opis projektu:
Projekt obejmuje rozbudowę ul. Pod Borem o długości ok. 710 m. Inwestycja polega na rozbudowie drogi, budowie chodnika, zjazdów indywidualnych, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, a także na rozbudowie oświetlenia oraz przebudowie sieci ciepłowniczej, wodociągowej i elektroenergetycznej.