ul. Pod Borem

Nazwa projektu:
Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu”

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data otrzymania promesy:
31 marca 2022 r.

Kwota dofinansowania:
3.906.266,33 zł

Całkowita wartość inwestycji po końcowym rozliczeniu:
4.461.826,47 zł

Opis projektu:
Projekt obejmował rozbudowę ul. Pod Borem o długości ok. 710 m. Inwestycja polegała na rozbudowie drogi, budowie chodnika, zjazdów indywidualnych, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, a także na rozbudowie oświetlenia oraz przebudowie sieci ciepłowniczej, wodociągowej i elektroenergetycznej.