69. Rocznica Wyzwolenia

69. Rocznica Oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec Hitlerowskich
 

 

 

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza
27 stycznia 2014 roku
o godz. 11.00
na uroczystość rocznicową
przed Grobem Nieznanego Żołnierza
na Placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu

 

W ramach miejskich obchodów w dniu 27 stycznia 2014 r. w godzinach od 9:30 do 10:45 w miejscach pamięci na terenie Miasta Oświęcim zostanie oddany hołd: 

69. Rocznica Oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec Hitlerowskich
 

 

 

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza
27 stycznia 2014 roku
o godz. 11.00
na uroczystość rocznicową
przed Grobem Nieznanego Żołnierza
na Placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu

 

W ramach miejskich obchodów w dniu 27 stycznia 2014 r. w godzinach od 9:30 do 10:45 w miejscach pamięci na terenie Miasta Oświęcim zostanie oddany hołd: 


ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz – pomnik z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic” (Oświęcim-Monowice ul. Głowackiego)
robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz – pomnik z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości„ (Oświęcim ul. Chemików)
Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej – obelisk (Oświęcim ul. Chemików) 
oświęcimskim Żydom – Cmentarz Żydowski (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego) 
Żołnierzom Polskim poległym w czasie II wojny światowej – pomnik Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)
Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej – Zbiorowa Mogiła Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
Żołnierzom Brytyjskim poległym w obozie w Monowicach – tablica upamiętniająca brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
mieszkańcom miasta i ziemi oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej – tablice pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)
więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz Żołnierzom Armii Radzieckiej – pomnik przy Zbiorowej Mogile około 700 więźniów obozu zagłady Auschwitz, zamordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz obelisk Żołnierzy Armii Radzieckiej (os. Rtm W. Pileckiego)

 

Kontakt Urząd Miasta: tel. + 48 33 842 91 47, pm@um.oswiecim.pl  

 

 


W dniu 27 stycznia 2014 r. odbędą się również państwowe obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau organizowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

 

Wstępny program:
13.30 – 14.30 – Uroczystości w namiocie na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
15.00 – 15.30 – Ceremonia upamiętniająca Ofiary. Modlitwa i oddanie hołdu przy pomniku w Birkenau

 

 

Kontakt: e-mail: 27january@auschwitz.org
tel. + 48 33 844 8006 (potwierdzenie uczestnictwa)
tel. + 48 33 844 8055 (informacje ogólne)