Aleja Pisarzy w Oświęcimiu

Już wkrótce odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej znanemu współczesnemu polskiemu pisarzowi Andrzejowi Stasiukowi. Aleja Pisarzy, powstająca przy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ma na celu upamiętniać wybitnych żyjących pisarzy, którzy osobiście wezmą udział w uroczystości odsłonięcia w Alei Pisarzy pamiątkowej płyty, ozdobionej ich autografem i wybranym cytatem z ich twórczości. Ich przyjazd do Oświęcimia stanowić będzie zarazem święto dla wszystkich tych, którzy w dobie dominującej kultury obrazkowej nadal cenią sobie szczególnie wartość dobrego słowa pisanego. Przypomnijmy, że Rada Miasta na swym posiedzeniu w czerwcu tego roku ustanowiła Aleję Pisarzy, nadając ciągowi pieszemu przy GALERII KSIĄŻKI właśnie tę nazwę.

 

Już wkrótce odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej znanemu współczesnemu polskiemu pisarzowi Andrzejowi Stasiukowi. Aleja Pisarzy, powstająca przy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ma na celu upamiętniać wybitnych żyjących pisarzy, którzy osobiście wezmą udział w uroczystości odsłonięcia w Alei Pisarzy pamiątkowej płyty, ozdobionej ich autografem i wybranym cytatem z ich twórczości. Ich przyjazd do Oświęcimia stanowić będzie zarazem święto dla wszystkich tych, którzy w dobie dominującej kultury obrazkowej nadal cenią sobie szczególnie wartość dobrego słowa pisanego. Przypomnijmy, że Rada Miasta na swym posiedzeniu w czerwcu tego roku ustanowiła Aleję Pisarzy, nadając ciągowi pieszemu przy GALERII KSIĄŻKI właśnie tę nazwę.

 

Pierwszym pisarzem, który zaznaczy swoją obecność w oświęcimskiej Alei Pisarzy będzie Andrzej Stasiuk. Niezwykły prozaik, poeta i dramaturg, znany jest chyba wszystkim krytykom literackim na całym świecie. Autor Murów Hebronu, Dukli, Opowieści galicyjskich, Dziewięciu, Jadąc do Babadag, Taksimu, Dziennika pisanego później i kilku innych książek. Laureat paru nagród, ostatnio Międzynarodowej Nagrody Literackiej Vilenica 2008, Nagrody Literackiej Gdynia 2010, Nagrody Forum Ekonomicznego i Miasta Krakowa Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza 2011 oraz Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011 w dziedzinie literatury.
Ostateczną decyzję o wyborze autora podejmuje Kapituła w skład której wchodzą: prof. Joanna Papuzińska – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, poetka i prozaik, dziennikarz, pedagog, historyk, krytyk i badacz literatury dla dzieci i młodzieży, Michał Rusinek – były Sekretarz Noblistki Wisławy Szymborskiej, obecnie tworzący fundację Jej imienia, Prof. Krzysztof Zajas – pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Janusz Chwierut Prezydent Oświęcimia i Leszek Palus Dyrektor Biblioteki GALERII KSIĄZKI w Oświęcimiu – informuje Mariola Talewicz Zastępca Dyrektora Biblioteki. Projekt wstępnie zakłada wmurowanie około 30 płyt z brązu w Aleję Pisarzy, co najmniej jedną tablice w roku.

Odsłonięcie płyty z brązu nastąpi podczas uroczystości 26 października br. o godz. 17.00. Bezpośrednio po tym wydarzeniu odbędzie się spotkanie z udziałem Andrzeja Stasiuka moderowane przez prof. Jarosława Fazana i Krzysztofa Zajasa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Idea realizacji Alei Pisarzy w Oświęcimiu nawiązuje do popularnych na całym świecie Alei Gwiazd, przy czym w odróżnieniu od idolów masowej kultury medialnej, dowartościowaniu podlega tu sztuka o najwyższej wartości kulturowej – sztuka słowa. Wielkość pisarza nie sprowadza się do krótkotrwałych błysków w doraźnej aktualności, jego dzieło pozostaje na długo w pamięci czytelników, społeczności, narodów, a napisane przez niego książki na wiele pokoleń, czasem stuleci, zapełniają biblioteczne półki oferując duchową strawę odbiorcom. Pisarz, jak każdy inny artysta – a może nawet bardziej – zasługuje na uwiecznienie, także w dosłownym, materialnym sensie, w postaci trwałych znaków rytych w „kamieniu”. Aleja będzie akcentować osobę pisarza, autora, a nie tylko jego dzieła. Często dzieło głębiej pozostaje w świadomości i pamięci czytelnika, a zanika, gubi się w ulotnej pamięci sam autor. Realizowany projekt ma także w oczach społeczności kraju i świata poszerzać symbolikę Oświęcimia – Miasta Orędownika Pokoju – o wartościowe kulturowe, humanitarne i pokojowe treści – tak brzmi uzasadnienie pomysłodawców i organizatorów powstania Alei Pisarzy w Oświęcimiu.

Zależy nam na tym, aby zrównoważyć relacje pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością; aby Oświęcim przestał kojarzyć się tylko z byłym obozem KL Auschwitz-Birkenau. Niech słowo “Oświęcim” nie wywołuje wyłącznie negatywnych konotacji, a przeciwnie, niech stanie się w powszechnej świadomości także synonimem życia, postępu, rozwoju, otwartości – informują Mariola Talewicz i Leszek Palus.

Aleja Pisarzy to chyba jedyny taki projekt w Polsce, niosący w sobie ideę utrwalania pamięci o twórcach słowa pisanego, a spotkania z pisarzami mają w zamyśle organizatorów stanowić wydarzenia artystyczne, przydające miastu Oświęcim roli inicjatora działań na rzecz przyszłości. Będzie to jeszcze jedna artystyczna forma istnienia tego miasta – potwierdza prof. Krzysztof Zajas.

Mariola Talewicz
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
www.mbp-oswiecim.pl