Andrzej Domarzewski

artysta, plastyk, architekt, mieszkaniec Oświęcimia. Pracownik Samodzielnego Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Politechnice Krakowskiej. Pracą złożoną w maju 2002 na Wydziale Architektury na temat witraży we współczesnych zabytkowychwnętrzach sakralnych, uzyskał stopień naukowy doktora. Zajmuje się: rzeźbą, medalierstwem, projektowaniem witraży i grafiki książkowej. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. W dotychczasowym do­robku artystycznym można wyróżnić kilka wątków tematycz­nych, stanowią o tym cykle prac: „Stół Jacka B.”, „Impresje mu­zyczne”, „Koncert”, „Wobec wielu rzeczywistości”. 
Prace prezentowane były na wystawach indywidualnych m. in. w Bielsku-Białej, Katowicach, Oświęcimiu i Cieszynie oraz wielu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.
Nagrody: 1990 – Ogólnopolski konkurs malarski Bielska Jesień, Bielsko Biała, Galerie bielskie BWA; Wyróżnienie Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej”; Wystawa Sztuki Bielsko Biała 2000

źródło:

http://www.um.oswiecim.pl/pl_gzo/mik18_1999.pdf,

http://www.zpap.pl/ozpap/WebEdit/WebEditAll/DownloadWWWa5fa.pdf?IdDP=1000001011&IdFile=1109171873 

artysta, plastyk, architekt, mieszkaniec Oświęcimia. Pracownik Samodzielnego Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Politechnice Krakowskiej. Pracą złożoną w maju 2002 na Wydziale Architektury na temat witraży we współczesnych zabytkowychwnętrzach sakralnych, uzyskał stopień naukowy doktora. Zajmuje się: rzeźbą, medalierstwem, projektowaniem witraży i grafiki książkowej. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. W dotychczasowym do­robku artystycznym można wyróżnić kilka wątków tematycz­nych, stanowią o tym cykle prac: „Stół Jacka B.”, „Impresje mu­zyczne”, „Koncert”, „Wobec wielu rzeczywistości”. 
Prace prezentowane były na wystawach indywidualnych m. in. w Bielsku-Białej, Katowicach, Oświęcimiu i Cieszynie oraz wielu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.
Nagrody: 1990 – Ogólnopolski konkurs malarski Bielska Jesień, Bielsko Biała, Galerie bielskie BWA; Wyróżnienie Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej”; Wystawa Sztuki Bielsko Biała 2000

źródło:

http://www.um.oswiecim.pl/pl_gzo/mik18_1999.pdf,

http://www.zpap.pl/ozpap/WebEdit/WebEditAll/DownloadWWWa5fa.pdf?IdDP=1000001011&IdFile=1109171873