Ankieta

 

 

Drodzy mieszkańcy
 
Przy okazji realizacji problemu ulicy Marchlewskiego związanego z wyznaczeniem indywidualnego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej zapowiadałem ankietę w celu określenia i sklasyfikowania barier architektonicznych ale przede wszystkim indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu. Ponadto główna część ankiety poświęcona jest kwestiom aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kontekście możliwości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej np.: Spółdzielni Socjalnej.
 
Zapraszam i zachęcam wszystkie osoby niepełnosprawne do wypełnienia i przekazania ankiety. Pozwoli to na stworzenie bazy danych o możliwościach i kompetencjach jakie posiadają osoby niepełnosprawne w Oświęcimiu. Zgromadzona wiedza pozwoli także na określenie w jakim kierunku można by rozwinąć w mieście działalność ekonomii społecznej gdzie poza faktem utworzenia miejsc pracy i osiągania wynagrodzenia, pozostałe przychody przeznaczane są na dalszą aktywizację zawodową lub na różne formy rehabilitacji.
 
 
Na założenie i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej można otrzymać bezzwrotną dotację oraz różne formy wsparcia. Rodzaj działalności może także stać się formą tzw „Start up” , która ostatnio mocno jest promowana w mieście, a na którą to można także starać się o finansowanie lub wziąć udział w konkursie na dofinansowanie.
 
 
Wypełnioną ankietę proszę przesłać mailem na adres: waldemar.tanski@um.oswiecim.pl .Ankieta będzie także rozpowszechniana przez pracowników socjalnych MOPS.