Bądź biało-czerwony


 

  


 

  

Krok 1: Przyjdź z przyjaciółmi / rodziną na paradę patriotyczną podczas Święta Niepodległości 11 listopada 2011 i wyraźcie patriotyzm poprzez swój biało-czerwony ubiór 

  Start parady o godz. 11:11 sprzed kościoła salezjańskiego przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu
UWAGA: Od 9.00 do 11.30 w pobliżu kościoła salezjańskiego uruchomiony będzie punkt malowania twarzy w barwy narodowe oraz będą rozdawane papierowe chorągiewki.

Krok 2: Zrób zdjęcie twojej biało-czerwonej grupy na tle parady

Każda osoba będąca na zdjęciu powinna posiadać minimum jeden element patriotyczny np. flagę, czapkę, szalik, przypinkę, itp. Dozwolone jest również malowanie twarzy. Im większa grupa na zdjęciu, tym większa szansa na zwycięstwo.

Krok 3: Prześlij zdjęcie na adres pm@um.oswiecim.pl do dnia 18.11. 2011

Zdjęcia powinny być opatrzone nazwiskami wszystkich osób będących na zdjęciu oraz numerem telefonu i adresem osoby zgłaszającej. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na oficjalnej stronie www miasta Oświęcim, Głosie Ziemi Oświęcimskiej oraz w materiałach promocyjnych miasta.
 

Na Autorów najlepszych zdjęć czekają
atrakcyjne nagrody
oraz publikacja prac w Głosie Ziemi Oświęcimskiej

 

organizatorzy konkursu:

  • Wydział Promocji Miasta-Urząd Miasta Oświęcim  
  • Głos Ziemi Oświęcimskiej