Budujemy Sportową Polskę

 

Miasto Oświęcim uczestniczy w programie "Budujemy Sportową Polskę"

 

CEL PROGRAMU
 Celem programu "Budujemy Sportową Polskę" jest pokazanie opinii publicznej oraz promowanie w Polsce i w Europie, tych miast, gmin, powiatów oraz ich prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży, którzy rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, którzy budują obiekty sportowe myśląc o niepełnosprawnych, którzy promują zdrowy, aktywny, bezpieczny styl życia, którzy w ten sposób tworzą otwarte i nowoczesne społeczeństwo europejskie.

 

 

Miasto Oświęcim uczestniczy w programie "Budujemy Sportową Polskę"

 

CEL PROGRAMU
 Celem programu "Budujemy Sportową Polskę" jest pokazanie opinii publicznej oraz promowanie w Polsce i w Europie, tych miast, gmin, powiatów oraz ich prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży, którzy rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, którzy budują obiekty sportowe myśląc o niepełnosprawnych, którzy promują zdrowy, aktywny, bezpieczny styl życia, którzy w ten sposób tworzą otwarte i nowoczesne społeczeństwo europejskie.

 

DLACZEGO SPORTOWA POLSKA?
– sportowa Polska to równy dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej, to zmiana jakości życia całego społeczeństwa, to zdrowie obywateli, to bezpieczeństwo, to wyrównanie szans dzieci i młodzieży, to brak podziałów na lepszych i gorszych
– sportowa Polska to przyszłe sukcesy polskich sportowców na arenach międzynarodowych inwestycji i dla rozwoju turystyki
– sportowa Polska to atrakcyjne miejsce dla międzynarodowych inwestycji i dla rozwoju turystyki
– sportowa Polska to zmiana wizerunku Polski w Europie

 

DLACZEGO WARTO?
Dołączając do programu "budujemy Sportową Polskę" potwierdzasz, że:
– stawiasz na rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
– chcesz wspierać sport dzieci i młodzieży
– wyrównujesz szanse i likwidujesz podziały na lepszych i gorszych
– aktywizujesz osoby niepełnosprawne
– upowszechniasz kulturę fizyczną i zdrowy styl życia w społeczności lokalnej
 – promujesz gminę w kraju i za granicą

 

 

Zapraszmy na stronę internetową programu – zobacz

 

  
IV 2005 – VI 2013                    VII 2013