Nieruchomość przy ul. Kościeleckiej

Nieruchomość o powierzchni 0.334 ha w Oświęcimiu przy ul. Kościeleckiej

Podstawowe informacje:

Nr działek: 514/25 oraz 523/1 (obręb Stare Stawy) – łączna powierzchnia 3.340 m2

Plan zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1MN

Media: sieci uzbrojenia znajdują się w sąsiedztwie, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Teren inwestycyjny przy ul. Kościeleckiej