Nieruchomość przy ul. Legionów

Nieruchomość o powierzchni 0,7974 ha w Oświęcimiu przy ul. Legionów

Nieruchomość przy ulicy Legionów - widok z lotu ptaka

Podstawowe informacje:
Nr działek: 1381/22, 1381/23, 1381/102, 1381/31, 1381/106, 1381/13, 1381/108, 1381/110, 1381/36, 1381/52, 1381/51, 1381/24 oraz udział 843/896 w działce 1381/104
Łączna pow. nieruchomości: 7974 m2 
Plan zagospodarowania przestrzennego: 1U – tereny zabudowy usługowej
Media: woda, prąd, gaz i kanalizacja dostępne w sąsiedztwie

Nieruchomość przy ulicy Legionów - widok z lotu ptaka

Nieruchomość przy ulicy Legionów - widok z lotu ptaka