Nieruchomość przy ul. Nideckiego

Nieruchomość o powierzchni 0,7432 ha w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego

Podstawowe informacje:
Nr działki: 924/9 (obręb Babice)
Powierzchnia: 7432 m2 
Plan zagospodarowania przestrzennego: 1MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Sieci uzbrojenia znajdują się w sąsiedztwie.