Nieruchomość przy ul. Zaborskiej

Nieruchomość o powierzchni 0,2522 ha w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej

Podstawowe informacje:
Nr działki: 233/32 (obręb Stare Stawy)
Powierzchnia: 2522 m2 
Plan zagospodarowania przestrzennego: U1. – tereny przeznaczone pod usługi publiczne bądź inne, stosownie do potrzeb oraz towarzyszące urządzenia komunikacyjne i infrastrukturę techniczną
Media: woda, prąd, gaz i  kanalizacja dostępne w sąsiedztwie