Ballan-Miré

           

BALLAN-MIRE / FRANCJA

W kilku słowach o historii…
We francuskiej Dolinie Loary, wpisanej przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa pejzaży kulturalnych znajduje się miasto Ballan – Miré. Malowniczo położone pomiędzy krainą Champagne a lewym brzegiem rzeki Cher posiada przepiękne zamki, ogrody i parki.

Miasto, od początków swoich dziejów zmieniało swoją nazwę, poczynając od Balatedo w V wieku n.e., przez Balanum w XI w., po Ballam w XVII w. W 1818 roku dwie gminy, Ballan i Miré utworzyły jedną i od 1920r. Oficjalną i ostateczną nazwą miasta jest “Ballan-Miré”.

Region Ballan-Miré obejmuje siedem gmin: Berthenay, Druye, La Riche, Saint-Genouph, Savonnières, Villandry i Ballan Miré, które jest stolicą. Od 1 stycznia 2010r. Miasto, z 8 092 mieszkańców, zostało włączone do tzw. Communauté d’agglomération de Tours (wspólnoty aglomeracyjnej miasta Tours).

Warto zobaczyć…
– Kościół Św. Venanta z XII w. – jego witraże znalazły się na liście zabytków historycznych. Chodzi tu o dzieła z XVI w., nadzorowane przez Jacques de Beaune, superintendenta Franciszka I ds. Finansów;      

– Wielki Młyn – wybudowany w latach 1515-1520;
– wieże obronne Karola Wielkiego oraz wieże wjazdowe do zamku de la Carte. Odzwierciedlają one system obrony z 1515r.
– 13 zamków, dworków i siedzib szlacheckich znajduje się na terenie regionu Ballan-Miré,
są to m.in. zamki :
– “Beau Soleil”,
– “Bois Renault” (XIV w.),
– “La Carte” (budowany od 1497 do 1515, całkowicie odrestaurowany w 1879r.),
– “La Commanderie” (XIII w., odrestaurowany w XIV w.),
– “Rochefuret” (z 1638r.),
– “La Touche” (odbudowany w 1900r.),
– “Le Vaux” (budowę zakończono w XVI w., następnie przebudowywany w 1774r.);
dworki:
– “Beauvais” (z XVII w., a przebudowany w 1890r.)
– “La Goupillère” (z 1400r. I odrestaurowany na początku XVIIIw.)
– “La Pasqueraie” (z XVII w., następnie pierwsze piętro wybudowane w 1810r. a drugie w 1908r.);
siedziby szlacheckie:
– “La Bardinière”,
– “La Fuye” (z 1610r.),
– “Le Grand Bouchet”.
Większość tych budynków jest obecnie w rękach prywatnych i nie są udostępnione zwiedzającym.

Partnerstwo Miasto Oświęcim – Miasto Ballan-Miré…  
 Umowa partnerska między miastem Oświęcim a miastem Ballan-Miré została podpisana 29 listopada 2013 r. w sali sesyjnej Merostwa w Ballan-Miré 
Współpraca obejmuje…
…wymianę uczniów z Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu z  Collège René Cassin w Ballan-Miré;
…wymianę sportowców oraz ich udział w zawodach organizowanych w Ballan-Miré, tj. EKIDEN i w Oświęcimiu;
…wymianę rodzin pomiędzy Stowarzyszeniem Amitiés Polonaises Ballan-Miré Savonieres i Stowarzyszeniem na Rzecz Współpracy z Zagranicą.

Miasto Oświęcim współpracuje również z nowo zawiązanym stowarzyszeniem “Rencontre et Confluence”, którego głównymi założeniami są wymiany i spotkania artystyczne, kulturalne, sportowe, edukacyjne z miastami francuskimi oraz zaangażowanie się w przedsięwzięcia już istniejące, tj. wymiany z Polską i Litwą.

Przydatne adresy www…
strona internetowa Urzędu Miasta Ballan – Miré:
http://www.mairie-ballan-mire.fr/

informacja turystyczna:
http://www.villandry-tourisme.com/

Galeria…

Kościół Św.Venata

 

Park


 

Stacja Drogi Krzyżowej w Kościele Św. Venata

 

Ballan-Mire zimą