Herb miasta

Herb miasta Oświęcim

 

– historyczny herb miasta Oświęcimia stanowi: „W polu błękitnym pośrodku tarczy kamienna biała wieża o poszerzonej podstawie, o pięciu blankach, z wysokim trapezowym dachem z czerwonych dachówek.

Na szczycie dachu dwie złote gałki rozmieszczone po obu jego stronach na jednym poziomie. W wieży – jeden pod drugim – dwa czarne prostokątne, w górze zaokrąglone, okienne otwory.

Obok wieży, po obu jej stronach, złote pół orły odwrócone od siebie głowami.

Tarcza herbowa bez bordiury.

Herb miasta Oświęcim podlega ochronie i jego wykorzystywanie wymaga zgody Urzędu Miasta Oświęcim. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek na adres Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim załączając wstępny projekt graficzny oraz uzasadnienie.