Półkolonie 2024

Informujemy, iż od 06.05 -31 .05 można będzie składać podania na półkolonie.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem przyjmowania zgłoszeń znajdą się stronach szkół.

Miasto przygotowuje się do organizacji półkolonii dla dzieci w podległych samorządowi szkołach podstawowych. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgodnie z przyjętymi zasadami, dziecko może skorzystać z półkolonii tylko jeden raz – wyjątek stanowi sytuacja, w której po zakończeniu przyjmowania wniosków pozostaną wolne miejsca.

Nazwa szkoły

Adres/telefon

Termin półkolonii

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 2
w Oświęcimiu

Telefon: 33 842 23 86

01-12 lipca

Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Sportowymi nr 8 w Oświęcimiu

Telefon: 33 842 39 54

15-26 lipca

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11
w Oświęcimiu

Telefon: 33 844 56 91

29 lipca – 09 sierpnia

Szkoła Podstawowa nr 7

w Oświęcimiu

Telefon: 33 843 25 63

12-23 sierpnia

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w powyżej wymienionych szkołach.