Dodatek do pozostałych źródeł ciepła

Punkt przyjmowania wniosków:

 

   Urząd Miasta

   ul. Zaborska 2

   pokój nr 29

   telefon 33 842 9129

   w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, piątek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00

Informacje o dodatku do pozostałych źródeł ciepła

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła