Idea Forum:

Przymusowe migracje, deportacje, wysiedlenia i wypędzenia w XX i XXI wieku doprowadziły do wykształcenia swoistej wspólnoty doświadczeń wielu milionów ludzi na całym świecie. Zostali oni zmuszeni do opuszczenia swych domów i rodzinnych stron oraz oddania lub porzucania dorobku całego życia. Istotne są tu nie tylko przyczyny, ale i skutki tych dramatycznych wydarzeń, które mogą wpływać przez długie lata na relacje pomiędzy krajami, narodami i grupami etnicznymi.

 

Przymusowe migracje, deportacje, wysiedlenia i wypędzenia w XX i XXI wieku doprowadziły do wykształcenia swoistej wspólnoty doświadczeń wielu milionów ludzi na całym świecie. Zostali oni zmuszeni do opuszczenia swych domów i rodzinnych stron oraz oddania lub porzucania dorobku całego życia. Istotne są tu nie tylko przyczyny, ale i skutki tych dramatycznych wydarzeń, które mogą wpływać przez długie lata na relacje pomiędzy krajami, narodami i grupami etnicznymi.

 

Skutki polityczne i społeczne migracji związanych I i II wojną światową, ale również ze zmianami granic po 1945 roku, polityką stalinowską czy wreszcie wybuchem wojny na Bałkanach, są w Europie odczuwalne do dziś. Przymusowe migracje nie były i nie są jednak wyłącznie problemem Starego Kontynentu. Wystarczy prześledzić krwawe konflikty wyniszczające nieustannie Afrykę, przyjrzeć się wciąż niestabilnej sytuacji w wielu miejscach Azji (Indochiny, Półwysep Koreański) czy w Ameryce Południowej (dyktatury w Argentynie, Nikaragui czy Chile), by dojść do wniosku, że problem wcale nie zanika. Społeczność międzynarodowa nie wyciągnęła należytych wniosków z dotychczasowych traumatycznych doświadczeń milionów pozbawionych domu tułaczy. Głównym powodem jest na pewno brak elementarnej wiedzy na temat przymusowych migracji, deportacji, wysiedleń i wypędzeń – oraz ich dramatycznych i długotrwałych skutków. A jedynie rzetelna wiedza może być fundamentem budowy systemu międzynarodowych mechanizmów zapobiegania kolejnym tragediom oraz rozwiązywania już zaistniałych problemów. Tylko w oparciu o taką wiedzę można wśród obojętnej dotąd w swej masie społeczności międzynarodowej budzić empatię dla ludzi przymusowo wyrzuconych z domu i ojczyzny. Dopiero na takim podłożu ma szansę wyrosnąć silny sprzeciw globalnej opinii publicznej przeciwko nowym tragediom i ich skutkom.

 

Forum służy przybliżaniu wiedzy na temat deportacji, wysiedleń i przymusowych migracji w różnych okresach oraz analizie opisanych przypadków, zwłaszcza pod kątem poszanowania praw człowieka oraz zagrożeń dla europejskiego i globalnego bezpieczeństwa. Inicjatorzy Forum pragną umieścić problem w głównym nurcie debaty publicznej.