imprezy

Najważniejsze cykliczne imprezy kulturalne odbywające się w Oświęcimiu:Life Festival Oświęcim – międzynarodowy, trzydniowy festiwal muzyczny, którego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest pochodzący z Oświęcimia znany dziennikarz muzyczny – Darek Maciborek. Główną ideą festiwalu jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi. Pokojowe przesłanie, po raz kolejny wypływające z miasta naznaczonego tragiczną historią II wojny światowej, ma na celu wyzbycie się patrzenia na świat przez pryzmat różnic kulturowych, rasizmu
i antysemityzmu. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w czerwcu 2010 roku.

termin: czerwiec
organizator: Fundacja Peace Festiwal
kontakt: biuro@peacefestival.pl
www.lifefestival.pl

Najważniejsze cykliczne imprezy kulturalne odbywające się w Oświęcimiu:Life Festival Oświęcim – międzynarodowy, trzydniowy festiwal muzyczny, którego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest pochodzący z Oświęcimia znany dziennikarz muzyczny – Darek Maciborek. Główną ideą festiwalu jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi. Pokojowe przesłanie, po raz kolejny wypływające z miasta naznaczonego tragiczną historią II wojny światowej, ma na celu wyzbycie się patrzenia na świat przez pryzmat różnic kulturowych, rasizmu
i antysemityzmu. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w czerwcu 2010 roku.

termin: czerwiec
organizator: Fundacja Peace Festiwal
kontakt: biuro@peacefestival.pl
www.lifefestival.pl

Tydzień Kultury Beskidzkiej – najstarsza i największa w Europie impreza folklorystyczna, gromadząca pokaźną liczbę widzów z kraju i zagranicy, wykonawców, obserwatorów, znawców folkloru oraz ludzi związanych z kulturą i sztuką. W ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej, oprócz prezentacji na pięciu głównych estradach, odbywają się liczne koncerty i cykliczne imprezy w innych miejscowościach, m.in. "Festyn Istebniański" w Istebnej, Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne (naprzemiennie w Wiśle, Szczyrku, Żywcu). Koncerty
w Oświęcimiu odbywają się tradycyjnie na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury.

termin: lipiec/sierpień
organizator: Oświęcimskie Centrum Kultury
kontakt:ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl

Małopolski Festiwal Smaku – jest cyklicznym przedsięwzięciem realizowanym
od 2005 roku. Jest to największe wydarzenie kulinarne w regionie, ale też w Polsce. Stanowi zasadniczy element promocji małopolskich wyrobów i potraw regionalnych, ma na celu uhonorowanie najlepszych producentów żywności tego regionu. Tegoroczny festiwal
w Oświęcimiu odbędzie się na płycie Rynku Głównego.

termin: czerwiec
organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
kontakt: wrota@malopolska.mw.gov.pl
www.malopolska.pl

Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać człowieka" – przedsięwzięcie objęte patronatem Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików, programowo nawiązuje do Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać człowieka". Biennale ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich fotografujących. Biorą w nim udział twórcy z całej Polski legitymujący się wieloma osiągnięciami,
jak również osoby stawiające pierwsze kroki w sztuce utrwalania postaci i zdarzeń.

termin: styczeń

organizator: Oświęcimskie Centrum Kultury
kontakt: ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl

Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor Sprawił” – jest to konkurs adresowany do młodzieży i dorosłych pragnących w maju mówić
i śpiewać o miłości. Uczestników konkursu każdego roku słucha zacne grono specjalistów od mówienia i śpiewania. W pracach jury Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów
i Śpiewających Poezję "Amor sprawił…" brali już udział, m.in.: Magda Umer, Beata Rybotycka, Katarzyna Groniec, Paulina Bisztyga, Anna Nowicka, Michał Bajor, Jacek Wójcicki, Wojciech Borkowski, Marcin Czarnik, Robert Kasprzycki, Maciej Kozłowski, Jan Peszek, Andrzej Sikorowski, Pior Cyrwus, Anna Treter.

termin: maj
organizator: Oświęcimskie Centrum Kultury
kontakt: ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl

Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandrę" – od wielu lat daje możliwość wypowiedzenia się młodzieży i dorosłym na tematy im bliskie i ważne, podzielenia się spostrzeżeniami o otaczającej rzeczywistości. W pracach jury biorą udział specjaliści: filolodzy, krytycy, poeci (m.in. Marcin Hałaś – kulturoznawca, poeta, krytyk literacki; Marian Kisiel – poeta, krytyk literacki, Adam Ziemianin – poeta). Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów są publikowane w antologii "Pisanie dobre
na chandrę".

termin: czerwiec

organizator: Oświęcimskie Centrum Kultury
kontakt: ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Darujmy Światu Pokój – adresowany jest
do dzieci i młodzieży zainteresowanych sztukami plastycznymi, którzy za pomocą dowolnej techniki pragną wypowiedzieć się na temat otaczającej rzeczywistości. Prace konkursowe prezentują twórczość plastyczną dzieci i młodzieży, będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy, twórczość afirmującą życie, miłość, przyjaźń, radość.

termin: nadsyłanie prac (do 29 kwietnia)
organizator: Oświęcimskie Centrum Kultury
kontakt: ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl

Święto Miasta Oświęcim – cykl imprez o charaketrze sportowym, kulturalnym
i rozrywkowym, dla dzieci młodzieży i dorosłych. W ramach obchodzonego we wrześniu święta miasta odbywają się wystawy, projekcie filmowe, zabawy sportowe i rekreacyjne
dla najmłodszych oraz występy artystyczne i koncerty uznanych artystów.

termin: sierpień/wrzesień
organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Oświęcimskie Centrum Kultury
kontakt:biuro@mosir.oswiecim.pl, ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl, www.mosir.oswiecim.pl

Jarmark Kasztelański – impreza odzwierciedlająca klimat i charakter epoki, atmosferę dawnych jarmarków średniowiecznych. Po raz pierwszy jarmark odbył się w roku 2010, na dziedzińcu zamkowym. Straganiarze oferowali tradycyjne produkty i potrawy, można było obserwować pracę rzemieślników m.in.: garncarza, hafciarki, kowala, mincerza, powroźnika, szewca i wielu innych. Jedną z licznych atrakcji była możliwość obejrzenia obozowiska rycerzy bractwa „Milites Illuminati”pojedynki rycerskie, popisy łuczników, średniowieczne tańce i stroje. Dla przybyłych na jarmark mieszkańców przewidziane były nagrody, które można było zdobyć w konkursach historycznych.

termin: maj

organizator: Muzeum Zamek w Oświęcimiu
kontakt: muzeum@muzeum-zamek.pl
www.muzeum-zamek.pl 

 

 

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego. Nagroda jest przyznawana, co rok żyjącemu polskiemu autorowi za wyróżniającą się podobnymi, do twórczości Makuszyńskiego, cechami książkę literacką dla dzieci młodszych. Realizacja projektu służy promocji polskich książek dla dzieci, których odbiorcami są najmłodsi czytelnicy. Dodatkowo inicjowana jest aktywność wśród dorosłych: autorów, wydawców, wychowawców, rodziców i opiekunów, która stanowi podstawę do stymulowania potrzeb czytelniczych wśród najmłodszego pokolenia.

Nagrodę ustanowiono w 1994 roku, a od 2004 r. organizatorem tego przedsięwzięcia jest Biblioteka w Oświęcimiu.

 

termin: wrzesień-październik

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI

kontakt: mbp@mbp-oswiecim.pl

Home

 

 


 

Jesteś organizatorem ważnej cyklicznej imprezy i uważasz, że powyższa lista powinna zostać uzupełniona – napisz: pm@um.oswiecim.pl