Indywidualne miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych

Celem zmniejszenia barier dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wyznaczenie indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach i parkingach wewnętrznych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim.

 

Do wydzielenia indywidualnego miejsca postojowego niezbędne jest:

 

  1. zameldowanie na terenie Miasta Oświęcim
  2. posiadanie karty parkingowej dla ON
  3. ważne orzeczenie Zespołu ds.  orzekania o Niepełnosprawności wydane po dniu 22 września 2009r.  o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności
  4. własność, współwłasność lub użytkowanie (na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego) pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 tony

 

Zgodę na wyznaczenie indywidualnego miejsca postojowego może także uzyskać rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej. Miejsce postojowe może być wyznaczone na okres do trzech lat od daty wydania zgody. Korzystanie z indywidualnego miejsca postojowego jest bezpłatne.

 

Celem zmniejszenia barier dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wyznaczenie indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach i parkingach wewnętrznych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim.

 

Do wydzielenia indywidualnego miejsca postojowego niezbędne jest:

 

  1. zameldowanie na terenie Miasta Oświęcim
  2. posiadanie karty parkingowej dla ON
  3. ważne orzeczenie Zespołu ds.  orzekania o Niepełnosprawności wydane po dniu 22 września 2009r.  o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności
  4. własność, współwłasność lub użytkowanie (na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego) pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 tony

 

Zgodę na wyznaczenie indywidualnego miejsca postojowego może także uzyskać rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej. Miejsce postojowe może być wyznaczone na okres do trzech lat od daty wydania zgody. Korzystanie z indywidualnego miejsca postojowego jest bezpłatne.

 

Więcej informacji jak i dokumentacja niezbędna do uzyskania zgody na wyznaczenie indywidualnego miejsca postojowego znajdą państwo w załączonym zarządzeniu: