Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały ws. rewitalizacji

 

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18 stycznia do dnia 9 lutego br. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dot. projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18 stycznia do dnia 9 lutego br. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dot. projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025.

 

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a) spotkanie otwarte dla mieszkańców, umożliwiające omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, a także wyrażenie opinii propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu, które odbędzie się 2 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Galeria Książki o godz. 16
b) zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27,28,
c) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Birze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28 lub wysyłanych na maila: brm@um.oswiecim.pl