Infrastruktura

Potencjał inwestycyjny.

Oświęcim sąsiaduje z trzema dynamicznie rozwijającymi się regionami gospodarczymi: Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, Aglomeracją Krakowską oraz Podbeskidziem. Obszar ten zamieszkuje blisko 7 mln ludzi, koncentrując na stosunkowo niewielkim obszarze ogromny potencjał ekonomiczny. Województwa śląskie i małopolskie, na styku których leży Oświęcim – obok województwa mazowieckiego – zostały najwyżej ocenione w rankingu atrakcyjności regionów Polski, jaki przeprowadził Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Natomiast Podregion Krakowsko – Tarnowski, do którego Oświęcim jest zaliczany, lokuje się w pierwszej czwórce najatrakcyjniejszych podregionów w kraju we wszystkich ocenianych kategoriach, tj. dla podejmowania działalności przemysłowej, usługowej oraz zaawansowanej technologicznie. Bardzo duże zainteresowanie lokowaniem w tym regionie inwestycji zagranicznych potwierdzają wyniki badań IBnGR.

Zasoby kadrowe.

Potencjał inwestycyjny.

Oświęcim sąsiaduje z trzema dynamicznie rozwijającymi się regionami gospodarczymi: Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, Aglomeracją Krakowską oraz Podbeskidziem. Obszar ten zamieszkuje blisko 7 mln ludzi, koncentrując na stosunkowo niewielkim obszarze ogromny potencjał ekonomiczny. Województwa śląskie i małopolskie, na styku których leży Oświęcim – obok województwa mazowieckiego – zostały najwyżej ocenione w rankingu atrakcyjności regionów Polski, jaki przeprowadził Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Natomiast Podregion Krakowsko – Tarnowski, do którego Oświęcim jest zaliczany, lokuje się w pierwszej czwórce najatrakcyjniejszych podregionów w kraju we wszystkich ocenianych kategoriach, tj. dla podejmowania działalności przemysłowej, usługowej oraz zaawansowanej technologicznie. Bardzo duże zainteresowanie lokowaniem w tym regionie inwestycji zagranicznych potwierdzają wyniki badań IBnGR.

Zasoby kadrowe.

Ponad 50% mieszkańców Oświęcimia to ludzie w wieku produkcyjnym – co stanowi duży atut dla inicjatyw gospodarczych. Istnieje tu bogaty
i zróżnicowany Rynek Pracy. Na terenie miasta funkcjonuje 6 zespołów szkół kształcących młodzież na poziomie średnim oraz policealnym. Duże tradycje posiadają tu szkoły techniczne kształcące młodzież między innymi w dziedzinach mechaniki, elektroniki, budownictwa. Bezdyskusyjnym atutem jest bliskość znaczących szkół wyższych takich jak: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński oraz Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska oraz wielu innych uczelni wyższych. Od 2005 r. funkcjonuje w mieście Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa dzięki czemu Oświęcim zyskał rangę miasta akademickiego. W Oświęcimiu zlokalizowała swoje studia licencjackie i magisterskie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, na terenie miasta organizowane są również studia podyplomowe dofinansowane z funduszy unijnych.

Strategiczne położenie.

Miasto położone jest na skrzyżowaniu tranzytowych ciągów komunikacyjnych, centralnie w stosunku do intensywnie rozwijających się regionów
w Polsce: Małopolski i Śląska. W niewielkiej odległości znajdują się jedne z większych portów lotniczych: Kraków-Balice (50 min), Katowice-Pyrzowice (70 min). Oświęcim posiada dogodne połączenia drogowe oraz kolejowe. Obecnie trwają prace projektowe nad zwiększeniem dostępności komunikacyjnej miasta poprzez rozbudowę sieci dróg ekspresowych: S1 (przebieg docelowy: lotnisko w Pyrzowicach – przejście graniczne w Zwardoniu), Drogi Współpracy Regionalnej (przebieg docelowy: rondo przy ul. Fabrycznej – droga krajowa nr 79 w Jaworznie).

Centrum administracyjne.

Rozwój miasta i jego silne oddziaływanie lokalne zaowocowały ugruntowaniem wiodącej roli ośrodka miejskiego zachodniej Małopolski. Swoją siedzibę mają tu m in.: Urząd Miasta, Urząd Gminy Oświęcim, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Agenda Kancelarii Marszałka, Urząd Skarbowy, Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Ponadto funkcjonują tu także liczne biura rachunkowe, notarialne oraz podatkowe, prężnie działają organizacje pozarządowe.