Konta bankowe

Wykaz rachunków bankowych
Urzędu Miasta Oświęcim

 

 

Wykaz rachunków bankowych
Urzędu Miasta Oświęcim

 

 

rachunek bankowy wydatków 94 8136 0000 0031 0008 2000 0010
rachunek bankowy dochodów
(należności Gminy Miasta Oświęcim – wieczyste użytkowanie, dzierżawa, opłata skarbowa, mandaty, opłata za psa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)
18 8136 0000 0031 0008 2000 0020
rachunek bankowy budżetu miasta 39 8136 0000 0031 0008 2000 0030
rachunek bankowy sum depozytowych 05 8136 0000 0031 0008 2000 0060
rachunek bankowy zabezpieczeń należytego wykonania umów
(wpłaty z tytułu wadiów stanowiących podstawę do udziału w przetargu, wpłaty z tytułu zabezpieczenia umów)
47 8136 0000 0031 0008 2000 0080