Logo Roku Troski

Prezentujemy logo Roku Troski o Środowisko Naturalne w Oświęcimiu. Jego autorem jest Michał Kasprzyk.

 

 

 

Organizatorzy przedsięwzięć, którzy chcę wykorzystać znak do przygotowania materiałów informacyjnych proszeni są o mail na adres pm@um.oswiecim.pl w celu uzyskania plików w lepszej jakości.