Logo


 
 
Od 2002 Urząd Miasta Oświęcim w działaniach promocyjnych wykorzystuje logo składające się ze znaku graficznego i logotypu. Stworzony on został na potrzeby kreowania nowego wizerunku miasta Oświęcim jako "Miasta Pokoju".
 
Znak graficzny.
Symbolizuje podrywającego się do lotu ptaka – białego gołębia (symbol pokoju), którego rysunek jest jednocześnie otwartą dłonią w geście przyjaźni, opiekuńczości.
Dodatkowo rysunek znaku można kojarzyć z płomieniem (pozytywnie), który oznacza apoteozę życia, pamięć o minionych czasach.
 
Tło znaku stanowią w domyśle dwie postacie ludzkie, które poprzez zróżnicowanie kolorystyczne mówią o jedności ludzkiej mimo różnic kulturowych, rasowych itp.,brak dosłowności – rysunek plamą postaci, delikatność koloru sprawiają, że informacja ta odczytywana jest na końcu (drugi plan).
 
Logotyp znaku.

 
 
Od 2002 Urząd Miasta Oświęcim w działaniach promocyjnych wykorzystuje logo składające się ze znaku graficznego i logotypu. Stworzony on został na potrzeby kreowania nowego wizerunku miasta Oświęcim jako "Miasta Pokoju".
 
Znak graficzny.
Symbolizuje podrywającego się do lotu ptaka – białego gołębia (symbol pokoju), którego rysunek jest jednocześnie otwartą dłonią w geście przyjaźni, opiekuńczości.
Dodatkowo rysunek znaku można kojarzyć z płomieniem (pozytywnie), który oznacza apoteozę życia, pamięć o minionych czasach.
 
Tło znaku stanowią w domyśle dwie postacie ludzkie, które poprzez zróżnicowanie kolorystyczne mówią o jedności ludzkiej mimo różnic kulturowych, rasowych itp.,brak dosłowności – rysunek plamą postaci, delikatność koloru sprawiają, że informacja ta odczytywana jest na końcu (drugi plan).
 
Logotyp znaku.
Zaprojektowany został na bazie istniejącej czcionki, tworzą go duże litery. Składa się z dwóch członów "Oświęcim" i "Miasto Pokoju" zróżnicowanych wielkością czcionki i indywidualnym kemingiem (światła między literami). Wyważenie proporcji w elementach składowych logotypu sprawia, że informacją najważniejszą staje się przekaz "Oświęcim".
 
Uproszczone wersje logo: