Logo

Pełna wersja logo miasta Oświęcim
 
Od 2002 Urząd Miasta Oświęcim w działaniach promocyjnych wykorzystuje logo składające się ze znaku graficznego i logotypu. Stworzony on został na potrzeby kreowania nowego wizerunku miasta Oświęcim jako “Miasta Pokoju”.
 
Znak graficzny.
Symbolizuje podrywającego się do lotu ptaka – białego gołębia (symbol pokoju), którego rysunek jest jednocześnie otwartą dłonią w geście przyjaźni, opiekuńczości.
Dodatkowo rysunek znaku można kojarzyć z płomieniem (pozytywnie), który oznacza apoteozę życia, pamięć o minionych czasach.
 
Tło znaku stanowią w domyśle dwie postacie ludzkie, które poprzez zróżnicowanie kolorystyczne mówią o jedności ludzkiej mimo różnic kulturowych, rasowych itp.,brak dosłowności – rysunek plamą postaci, delikatność koloru sprawiają, że informacja ta odczytywana jest na końcu (drugi plan).
 
Logotyp znaku.
Napis “Oświęcim Miasto Pokoju” zapisany w dwóch liniach pod znakiem graficznym. Napis jest zróżnicowany pod względem wielkości czcionki i treścią odnosi się do priorytetowego wizerunku jaki miasto Oświęcim kreuje od wielu lat.  Oświęcim Miasto Pokoju wraz z instytucjami działającymi w mieście Oświęcim prowadzi szeroką działalność na rzecz pokoju. Tutaj znajdzie więcej informacji o tej działalności (kliknij)
 
UWAGA! Herb miasta Oświęcim podlega ochronie i jego wykorzystywanie wymaga zgody Urzędu Miasta Oświęcim. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek na adres Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub wysłać na adres pm@um.oswiecim.pl załączając wstępny projekt graficzny oraz uzasadnienie. 
 
 
Uproszczone wersje loga wykorzystywane z zgodą Urzędu Miasta Oświęcim w różnych działaniach:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekty zastosowania loga na drukach (plakatach, zaproszeniach, banerach), koszulkach, balonach, banerach (za zgodą UM Oświęcim):
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania pliku graficznego w formacie innym niż  jpg  prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Miasta Oświęcim poprzez przysłanie maila na adres pm@um.oswiecim.pl