Miasto

 

Chcemy Państwu przedstawić ponad 800-letnią historię Oświęcimia, grodu piastowskiego położonego nad Sołą, jego dzień dzisiejszy i możliwości rozwoju.

Ta dawna stolica księstwa, wielokrotnie w ciągu minionych wieków doświadczana przez los, w czasie ostatniej wojny naznaczona została piętnem zbrodni. To, co wydarzyło się KL Auschwitz-Birkenau, było dramatem człowieka. Dlatego też były obóz koncentracyjny, na którego terenie powstało Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, musi być dla świata przestrogą i wezwaniem do poszanowania podstawowych wartości: wolności i godności człowieka, jego prawa do życia.

Dziś Oświęcim, miasto liczące ponad 38 tysięcy mieszkańców, jest ośrodkiem licznych inicjatyw pokojowych, miejscem spotkań ludzi różnych narodowości bez względu na religię i przekonania, miejscem gdzie nowe pokolenia pragną budować przyszłość bez wojen i przemocy.

 

Chcemy Państwu przedstawić ponad 800-letnią historię Oświęcimia, grodu piastowskiego położonego nad Sołą, jego dzień dzisiejszy i możliwości rozwoju.

Ta dawna stolica księstwa, wielokrotnie w ciągu minionych wieków doświadczana przez los, w czasie ostatniej wojny naznaczona została piętnem zbrodni. To, co wydarzyło się KL Auschwitz-Birkenau, było dramatem człowieka. Dlatego też były obóz koncentracyjny, na którego terenie powstało Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, musi być dla świata przestrogą i wezwaniem do poszanowania podstawowych wartości: wolności i godności człowieka, jego prawa do życia.

Dziś Oświęcim, miasto liczące ponad 38 tysięcy mieszkańców, jest ośrodkiem licznych inicjatyw pokojowych, miejscem spotkań ludzi różnych narodowości bez względu na religię i przekonania, miejscem gdzie nowe pokolenia pragną budować przyszłość bez wojen i przemocy.

Za działania podejmowane na rzecz pokoju Oświęcim otrzymał w 1998 r tytuł Messenger of Peace – Orędownik Pokoju. Tytuł przyznawany jest przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ten sposób Oświęcim dołączył do miast Orędowników Pokoju zrzeszonych w Światowym Związku.