Miejska Rada Sportu

Lata 2016-2020

 

Zarządzenie  Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.90.2016  z dnia 1 czerwca  2016 r. w sprawie ustalenia imiennego składu  Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu 
 

Lata 2016-2020

 

Zarządzenie  Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.90.2016  z dnia 1 czerwca  2016 r. w sprawie ustalenia imiennego składu  Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu 
 

Na podstawie § 50 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oświęcim oraz § 2 ust. 3  Zarządzenia Nr 0050.89.2016  Prezydenta  Miasta Oświęcim  z dnia 1 czerwca  2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu  oraz  ustalenia regulaminu działania:

§ 1
Powołuję Miejską Radę Sportu  w składzie:
     
Pan Marek Dorywalski – Prezes Uczniowskiego Klubu Pływackiego "Unia"

Pani Agata Gworek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, delegat Prezydenta Miasta

Pan Kazimierz Homa –  delegat Prezydenta Miasta

Pan Przemysław Karaś – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Setbol"

Pani Katarzyna Kot – Prezes Uczniowskiego Klubu Hokejowego "Unia Oświęcim"
   
Pan Paweł Kram – Prezes Oświęcimski Sport S.A.

Pan Stanisław Krzyżak – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Polfin"

Pan Dariusz Papuga – Prezes Oświęcimskiego Klubu Biegacza "Zadyszka"

Pan Krzysztof Pękala – Dyrektor Sportowy KS "Soła", delegat Prezydenta Miasta

Pan Piotr Tatrocki – delegat Prezydenta Miasta
   
Pani Ewa Walusiak – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kadet"

Pan Tomasz Wróbel – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska "Unia Oświęcim"

§ 2
Wykonanie zarządzenia zlecam Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta.
 

§ 3
Z dniem 31 maja 2016 r. traci moc Zarządzenie  Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.195.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia imiennego składu Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu.
 
§ 4
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.
 

 

Lata 2012-2016

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.195. 2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia imiennego składu Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu

Na podstawie § 50 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oświęcim oraz § 2 ust. 3 Zarządzenia Nr 0050177.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu w Oświęcimiu oraz ustalenia regulaminu działania:

§ 1
Powołuję Miejską Radę Sportu w składzie:

Pan Marek Dorywalski – Prezes Uczniowskiego Klubu Pływackiego "Unia"

Pani Agata Gworek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Pani Zofia Homa – Prezes Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"

Pan Kazimierz Homa – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Pan Marcin Kot – Prezes Uczniowskiego Klubu Hokejowego "Unia Oświęcim"

Pan Stanisław Krzyżak – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Polfin"

Pan Eugeniusz Kwiecień – Prezes Uczniowskiego Klubu Hokejowego Kobiet "Unia Oświęcim"

Pani Kinga Mitoraj – Prezes Klubu Sportowego "Soła"

Pan Andrzej Obstarczyk – Prezes Oświęcimskiego Klubu Biegacza "Zadyszka"

Pan Ryszard Sarna – Wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Polfin"

Pan Piotr Tatrocki – Prezes Miejskiego Klubu Piłkarskiego "Unia Oświęcim"

Pan Artur Januszyk – Prezes Towarzystwa Hokejowego "Unia Oświęcim"

§ 2
Wykonanie zarządzenia zlecam Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Na pierwszym posiedzeniu Rady wybrano przewodniczącego, którym został Ryszard Sarna z UKS Polfin.