Nieruchomość przy ul. Kościeleckiej

Nieruchomość o powierzchni 0,2156 ha przy ul. Kościeleckiej w Oświęcimiu.

 

Oferowana nieruchomość składa się z dwóch niezabudowanych działek, bezpośrednio ze sobą sąsiadujących. Teren płaski, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Kościeleckiej.

Podstawowe informacje:

Numery działek: 524/14, 515/14 (obręb Stare Stawy)
Powierzchnia: 2156 m2
Plan zagospodarowania przestrzennego: 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Media: wzdłuż północnej granicy działki 524/14 przebiega kanalizacja sanitarna kdS400, a wzdłuż zachodniej granicy kabel teletechniczny.
W zasięgu nieruchomości znajdują się uzbrojenie: woda, energia elektryczna, gaz i kanalizacja.

Mapa poglądowa:

Teren przy ul. Kościeleckiej - mapa poglądowa