Nieruchomość przy ul. Sadowej

Nieruchomość o powierzchni 0,1122 ha przy ul. Sadowej w Oświęcimiu.

Podstawowe informacje:

Numery działek: 227/662, 227/663 (obręb Stare Stawy)
Powierzchnia: 1122 m2
Plan zagospodarowania przestrzennego: MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.
Media: wzdłuż południowej granicy działki nr 227/662 znajduje się uzbrojenie – kanalizacja ksD315, studzienka kanalizacyjna, gaz (gsD50 i gsD32n) oraz słup oświetlenia ulicznego.
W zasięgu nieruchomości znajdują się uzbrojenie: woda, energia elektryczna, gaz.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – ul. Sadowej. Dojazd możliwy po miejskiej działce nr 227/664 – dojazd prawny możliwy na zasadzie odpłatnej służebności drogowej ustanowionej na wniosek.

Mapa poglądowa: