Nieruchomość przy ul. Wysokie Brzegi

Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,6643 ha w Oświęcimiu.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje niezabudowane działki gruntowe położone w rejonie ul. Wysokie Brzegi, które tworzą kompleks gruntu w kształcie regularnego szerokiego prostokąta (lekko ściętego).

Numery działek:

– 1170/21 (powierzchnia 0,0757 ha) obręb Oświęcim,

– 1216/36 (powierzchnia 0,1550 ha) obręb Oświęcim,

– 1216/33 (powierzchnia 0,3162 ha) obręb Oświęcim,

– 1213/23 (powierzchnia 0,1174 ha) obręb Oświęcim.

Plan zagospodarowania przestrzennego: 1MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w niewielkim fragmencie 1KDZ – droga publiczna klasy zbiorczej. Zgodnie z rysunkiem ww. planu miejscowego, na terenie wnioskowanych nieruchomości przebiegają izolinie wyznaczające maksymalną wysokość obiektów w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu prawa lotniczego. 

Link do uchwały nr XXXVI/589/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina znajduje się po kliknięciu w odnośnik: link do uchwały. Informacje graficzne znajdą Państwo w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Oświęcim.

Media: Prąd i kanalizacja. Przez działki przechodzą sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej kdD500 i ksD500. Dodatkowo, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1213/23 przebiega kanalizacja sanitarna ksD300, i wzdłuż zachodniej granicy działki 1216/36 kdD500. Wzdłuż południowej granicy działek przechodzi kabel telekomunikacyjny tD eND. Nabywca w umowie sprzedaży zobowiąże się do udostępnienia nieruchomości właścicielom infrastruktury w zakresie niezbędnym do wykonania prac konserwacyjnych, napraw i bieżącej eksploatacji sieci.

Informacje pozostałe:

– teren płaski, stanowiący teren zielony, na którym znajdują się pojedyncze drzewa,

– nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, obecnie dostęp możliwy po gruntach miejskich przejętych decyzjami ZRID pod realizację dróg gminnych.

Materiały poglądowe:

 

Poglądowy widok - na podstawie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Oświęcim
Poglądowy widok – na podstawie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Oświęcim
Plan Zagospodarowania Przestrzennego (screen) - na podstawie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Oświęcim
Plan Zagospodarowania Przestrzennego (screen) – na podstawie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Oświęcim