Nieruchomość przy ul. Zaborskiej

Nieruchomość o powierzchni 0,2522 ha w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej

Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę w kształcie prostokąta, teren płaski, przylega do drogi publicznej (ul. Zaborska).

 

Widok an teren inwestycyjny przy ul. Zaborskiej
Widok z ulicy

Numer działki: 233/32 obręb Stare Stawy

Łączna powierzchnia nieruchomości: 2522 m2 

Plan zagospodarowania przestrzennego: 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Media: w zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie: woda, energia elektryczna, gaz i kanalizacja.

 

Widok an teren inwestycyjny przy ul. Zaborskiej
Widok z ulicy. Źródło: Google Earth.
Widok na teren inwestycyjny przy ul. Zaborskiej
Widok z ulicy. Źródło: Google Earth.
Widok an teren inwestycyjny przy ul. Zaborskiej
Widok z góry. Źródło: System Informacji Przestrzennej Miasta Oświęcim

Informacje pozostałe:

1) Nieruchomość nieznacznie obciążona uzbrojeniem:

– część południowo – zachodnia: sieć kanalizacji sanitarnej ksD250 przebiegającą przez róg działki w części południowo-zachodniej,

– część północna: przechodząca sieć energii elektrycznej eN i sieć telekomunikacyjna tD.

2) Na terenie działki znajduje się stanowisko archeologiczne lądowe nr 6 w Oświęcimiu (AZP 103-49/2).