Nieruchomość przy ul. Zagrodowej

Nieruchomość o powierzchni 0,2062 ha przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.

Podstawowe informacje:

Numery działek: 301/4, 514/18, 515/16 (obręb Stare Stawy)
Powierzchnia: 2062 m2
Plan zagospodarowania przestrzennego: 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynek mieszkalny jednorodzinny może być realizowany w układzie wolnostojącym, szeregowym, zbliźniaczonym.
Media: wzdłuż północnej granicy działki nr 301/4 przebiegają sieci gazowe gsD50 i gsD32n. Prąd, woda, gaz, kanalizacja i sieć telekomunikacyjna dostępne z działki drogowej ul. Zagrodowej graniczącej z przedstawianą nieruchomością.

Mapa poglądowa: