O forum

 

 I OŚWIĘCIMSKIE FORUM PRAW CZŁOWIEKA

 

 

Europa wobec wyzwań XXI wieku.

Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata

 

 

Oświęcim, 8-10 maja 2014 r.

 

 

Patronat honorowy:

 

 I OŚWIĘCIMSKIE FORUM PRAW CZŁOWIEKA

 

 

Europa wobec wyzwań XXI wieku.

Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata

 

 

Oświęcim, 8-10 maja 2014 r.

 

 

Patronat honorowy:

prof. dr hab. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich RP 
 

Przymusowe migracje, deportacje, wysiedlenia i wypędzenia w XX i XXI wieku doprowadziły do wykształcenia swoistej wspólnoty doświadczeń wielu milionów ludzi na całym świecie. Zostali oni zmuszeni do opuszczenia swych domów i rodzinnych stron oraz oddania lub porzucania dorobku całego życia. Istotne są tu nie tylko przyczyny, ale i skutki tych dramatycznych wydarzeń, które mogą wpływa przez długie lata na relacje pomiędzy krajami, narodami i grupami etnicznymi.

Skutki polityczne i społeczne migracji związanych I i II wojną światową, ale również ze zmianami granic po 1945 roku, polityką stalinowską czy wreszcie wybuchem wojny na Bałkanach, są w Europie odczuwalne do dziś. Przymusowe migracje nie były i nie są jednak wyłącznie problemem Starego Kontynentu. Wystarczy prześledzić krwawe konflikty wyniszczające nieustannie Afrykę, przyjrzeć się wciąż niestabilnej sytuacji w wielu miejscach Azji (Indochiny, Półwysep Koreański) czy w Ameryce Południowej (krwawe dyktatury w Argentynie, Nikaragui czy Chile), by dojść do wniosku, że problem wcale nie zanika, a wręcz przeciwnie – mamy w ostatnich latach do czynienia z jego nasileniem. Może to świadczyć o tym, że społeczność międzynarodowa nie wyciągnęła należytych wniosków z dotychczasowych traumatycznych doświadczeń milionów pozbawionych domu tułaczy. Głównym powodem jest na pewno brak elementarnej wiedzy na temat przymusowych migracji, deportacji, wysiedleń i wypędzeń – oraz ich dramatycznych i długotrwałych skutków. A jedynie rzetelna wiedza może być fundamentem budowy systemu międzynarodowych mechanizmów zapobiegania kolejnym tragediom oraz rozwiązywania już zaistniałych problemów. Tylko w oparciu o taką wiedzę można wśród obojętnej dotąd w swej masie społeczności międzynarodowej budzić empatię dla ludzi przymusowo wyrzuconych z domu i ojczyzny. Dopiero na takim podłożu ma szansę wyrosnąć silny sprzeciw globalnej opinii publicznej przeciwko nowym tragediom i ich skutkom.

Niniejsza konferencja ma dwojaki cel. Pierwszym jest przybliżenie aktualnego stanu wiedzy na temat deportacji, wysiedleń i przymusowych migracji w różnych okresach, a także analiza opisanych przypadków, zwłaszcza pod kątem poszanowania praw człowieka oraz zagrożeń dla europejskiego i globalnego bezpieczeństwa. Drugim celem jest umieszczenie omawianego tematu w nurcie debaty publicznej, uświadomienie mieszkańcom bezpiecznej obecnie Europy, że problem dotyczy w wielkim stopniu również ich, dlatego nie nikomu nie wolny być nań obojętnym.

Miasto Oświęcim, na obrzeżu którego funkcjonuje najbardziej rozpoznawalne w świecie Miejsce Pamięci o upadku człowieczeństwa i unicestwieniu wszelkich ludzkich wartości, stało się, zwłaszcza w ostatnim ćwierćwieczu, ośrodkiem bardzo licznych pokojowych inicjatyw oraz spotkań ludzi z całego świata. W 1998 roku za przedsięwzięcia na rzecz pokoju otrzymał z rąk sekretarza generalnego ONZ tytuł Orędownika Pokoju. To tutaj ważne postacie życia społecznego, politycznego, religijnego, kulturalnego wypowiadają ważne słowa – skierowane do ludzkości. W żadnym innym miejscu świata apele i orędzia nie brzmią bowiem równie głośno i wymownie.

Trzeba tu dodać, że w kontekście wysiedleń, deportacji i migracji symboliczne jest, iż również tysiące mieszkańców ziemi oświęcimskiej – miasta i okolicznych wiosek – utraciło swe domy w okresie II wojny światowej, w związku z rozbudową KL Auschwitz. 

 

 

Organizator:

 

Partnerzy:

 

 

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń UP im. KEN w Krakowie
Fundacja na rzecz MDSM w Oświęcimiu
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej (PAUCI)
Instytut Historii UP im. KEN w Krakowie
MBP Galeria Książki w Oświęcimiu
Muzułmański Związek Religijny
Stowarzyszenie Romów w Polsce
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

 Idea Forum – zobacz 

Powiedzieli o Forum – zobacz
Program – zobacz
Prelegenci – zobacz

 Miejsca spotkań – zobacz

 


  

Patroni medialni – zobacz

 


 

Kontakt do organizatorów – zobacz

 


 

Galeria zdjęć – zobacz