Obchody świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt

Rada Miasta Oświęcim Uchwałą Nr XLIX/932/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt (zobacz całą treść uchwały) zatwierdziła kalendarium obchodów na terenie miasta Oświęcim świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt, tj:
 

I. Święta Narodowe
1) 3 maja – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
2) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
 

II. Inne rocznice i święta
1) 27 stycznia – Rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim spod okupacji
Niemiec Hitlerowskich,

2) 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Rada Miasta Oświęcim Uchwałą Nr XLIX/932/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt (zobacz całą treść uchwały) zatwierdziła kalendarium obchodów na terenie miasta Oświęcim świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt, tj:
 

I. Święta Narodowe
1) 3 maja – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
2) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
 

II. Inne rocznice i święta
1) 27 stycznia – Rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim spod okupacji
Niemiec Hitlerowskich,

2) 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

3) 10 kwietnia – Rocznica Katastrofy Smoleńskiej
4) kwiecień – Rocznica zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR,
5) 8 maja – Rocznica zakończenia II wojny światowej,
6) 14 czerwca – Rocznica Deportacji do KL Auschwitz I. Transportu Polskich Więźniów Politycznych,
7) 1 sierpnia – Rocznica Powstania Warszawskiego,
8) 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Rocznica Bitwy Warszawskiej,
9) 1 września – Rocznica napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę,
10) 3 września – Święto Miasta Oświęcim,
11) 17 września – Rocznica Napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę.

 

Szczegółowy program uroczystości jest publikowany przed poszczególnymi uroczystościami. Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w obchodach.

 

Koordynacją organizacji obchodów w.w. świąt zajmuje się Wydział Promocji Miasta Oświęcim, tel. 33 842 91 51, 33 842 91 82 pm@um.oswiecim.pl