Oferty poza konkursem

Zgodnie z Rocznym programem współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta może, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy wyskość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

Uznając celowość realizacji zadania, złożona przez organizację oferta zostanie opublikowana
na stronie internetowej, umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

W terminie 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Oferty realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji zostaną załączone poniżej z datą ich umieszczenia na stronie internetowej, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w tytule.

Uwagi należy zgłaszać:
1.osobiście: w Wydziele Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. 51
2.telefonicznie: 33 842 91 51
3.na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl oraz krystyna.plachta@um.oswiecim.pl

Zgodnie z Rocznym programem współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta może, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy wyskość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

Uznając celowość realizacji zadania, złożona przez organizację oferta zostanie opublikowana
na stronie internetowej, umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

W terminie 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Oferty realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji zostaną załączone poniżej z datą ich umieszczenia na stronie internetowej, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w tytule.

Uwagi należy zgłaszać:
1.osobiście: w Wydziele Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. 51
2.telefonicznie: 33 842 91 51
3.na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl oraz krystyna.plachta@um.oswiecim.pl