Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Realizacje

W Mieście Oświęcim realizowany jest kompleksowy projekt rewitalizacyjny Oświęcimska Przestrzeń Spotkań, polegający na zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej infrastrukturą tworzącą pomosty prowadzące od miejsca tragicznej historii KL Auschwitz do życia współczesnego miasta.
Całość Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań obejmuje:
– realizację unikatowego mostu dla pieszych autorstwa Jarosława Kozakiewicza,
– utworzenie Parku Pojednania Narodów w rejonie ul. Kamieniec,
– zagospodarowanie bulwarów nad Sołą,
– zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Miasta,
– rewitalizację Parku Pokoju,
– budowę przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau nowego Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci,
– wsparcie działań edukacyjnych, które mają wzmocnić międzynarodową rolę Oświęcimia jako Miasta Pokoju, centrum edukacji i praw człowieka.

 

 

Poniżej prezentujemy aktualności związane z realizacją poszczególnych komponentów Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań.

 

Wizualizacja mostu autorstwa Jarosława Kozakiewicza

Most autorstwa Jarosława Kozakiewicza
Główny element Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań. Unikatowy most dla pieszych, łączący brzegi rzeki Soły pomiędzy Miejscem Pamięci a Parkiem Pojednania Narodów.
W dniu 28 lutego br. ogłoszony został przetarg nieograniczony dla zamówienia: „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą”. Treść ogłoszenia o zamówieniu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim pod adresem http://bip.umoswiecim.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=5604&ident=16089

 

Wizualizacja Parku Pojednania Narodów

Park Pojednania Narodów
W 2018 r. zakończyła się realizacja I etapu zagospodarowania parku. Zakres rzeczowy projektu obejmował stworzenie miejsca do wypoczynku i biernej rekreacji poprzez budowę ścieżek spacerowych oraz elementów małej architektury stanowiących wyposażenie parkowe. W ramach inwestycji stworzono 3 place spotkań, wybudowano toalety publiczne, przebudowano istniejący parking i napowietrzną linię SN, wykonano oświetlenie terenu oraz niezbędne przyłącza wod-kan. Efektem przeprowadzonych prac jest zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją rekreacyjno-kulturalną.

 

 

Wizualizacja Parku Pokoju

Park Pokoju
Obecnie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)” znajduje się na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

Wykreowanie Oświęcimia jako centrum edukacji i praw człowieka
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka, który jest organizatorem corocznej konferencji Oświęcimskie Forum Praw Człowieka (OFPC).