Oświęcim. Nowe laptopy, monitory i tablice interaktywne trafią do oświęcimskich szkół

Wiceprezydent z dyrektorką SP nr 9 pokazują otrzymaną promesęOświęcim po raz kolejny sięgnął po pieniądze, które mają służyć oświęcimskim szkołom podstawowym. Blisko 75 tys. zł pozyskano na zakup sprzętu komputerowego czy urządzeń cyfrowych, które są użyczane uczniom i nauczycielom np. na czas pracy i nauki zdalnej lub dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością. Pieniądze pochodzą z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej -Pakiet Edukacyjny II, a wykorzystają je Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 9 i Szkoła Podstawowa nr 11.

Oficjalne wręczenie kolejnych promes z Tarczy Antykryzysowej przez marszałka Witolda Kozłowskiego odbyło się w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W wydarzeniu wzięła udział Iwona Gibas z zarządu województwa oraz radny województwa Tadeusz Arkit. Miasto Oświęcim reprezentował zastępca prezydenta Krzysztof Kania oraz dyrektorki szkół. – Dbamy o nasze placówki, aby były na jak najwyższym poziomie. Zabiegamy o dodatkowe pieniądze, która pozwalają na prowadzenie drobnych remontów czy poszerzają ofertę edukacyjną. Dlatego cieszymy się, że udało się nam pozyskać niemal 75 tys. zł z Tarczy Antykryzysowej, wspartej środkami unijnymi, które zostaną zagospodarowane przez trzy oświęcimskie szkoły. Nowe laptopy, monitory czy tablice interaktywne będą dobrze służyć uczniom i nauczycielom – mówi Krzysztof Kania, zastępca prezydenta Oświęcimia.
Zadania realizowane w ramach Pakietu Edukacyjnego obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, podniesienie metodyczno-cyfrowych kompetencji kadry pedagogicznej, organizację kursów, jak również wsparcie inicjatyw wzbogacających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

logaFot. MUM

Fot. Małopolski Urząd Marszałkowski

Zdjęcie zbiorowe
Fot. Wydział Oświaty UM
Zdjęcie zbiorowe

Wiceprezydent z dyrektorką SP nr 9 pokazują otrzymaną promesę