Oświęcimska Rada Seniorów

Skład Oświęcimskiej Rady Seniorów – pełnione funkcje:

1. Pan Włodzimierz Paluch – Przewodniczący ORS

2. Pani Stanisława Pędziwiatr – Wiceprzewodnicząca ORS

3. Pani Władysława Mazurkiewicz – Sekretarz ORS

4. Pan Marian Grubka – Członek ORS

5. Pani Krystyna Kądziołka – Członek ORS

6. Pan Krystian Surma – Członek ORS

7. Pan Jerzy Poniedziałek – Członek ORS

8. Pani Łucja Jurys  – Członek ORS

9. Pani Anna Gryzowska – Członek ORS

10. Pani Halina Karolus  – Członek ORS

11. Pani Janina Rochowiak – Członek ORS

12. Pan Józef Wiśniowski – Członek ORS

Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Oświęcim przy ul. Ludwika Solskiego 2
tel. 33 842 93 10
e-mail: rada.seniorow@um.oswiecim.pl 

Dyżury Oświęcimskiej Rady Seniorów: każda druga środa miesiąca godz.11.00-12.00 pok.14
Wydział Spraw Obywatelskich  Urząd Miasta, ul. Ludwika Solskiego 2 Oświęcim

BIP UM: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=content/bip  – uchwała o powołaniu, zarządzenie o naborze kandydatów do ORS, informacja Prezydenta Miasta o powołaniu składu ORS, protokoły z posiedzeń ORS

 

 


PLAN DZIAŁAŃ OŚWIECIMSKIEJ RADY SENIORóW NA 2017 ROK

1. Działania Cykliczne:
– wizyty oraz współpraca w Radach Osiedli oraz Klubach Seniora,
– wizyty oraz współpraca z Dziennym Domem Pomocy i Stowarzyszeniem „Pokolenia”,
– wizyty oraz współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
– wizyty oraz współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną – Galeria Książki w Oświęcimiu,
– spotkania i wymiana doświadczeń z innymi radami,
– udział w konferencjach i warsztatach,
– angażowanie ORS w organizacjach ogólnopolskich,
-załatwianie interwencji seniorów podczas comiesięcznych dyżurów, a także według kompetencji instytucji oraz podejmowanie uchwał,
-działania prozdrowotne na rzecz osób starszych.
2.Nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą Miasta.
3.Promowanie działań seniorskich:
– w lokalnych mediach,
– w cyklicznych  audycjach poświęconych sprawom seniorów w internetowym Radio Oświęcim.