Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 roku przez Radę Ministrów.

Teraz realizowany jest już trzeci etap programu, przewidziany na lata 2007-2011, który koncentruje się na porządkowaniu i zagospodarowaniu terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawie dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób dojeżdżających do pracy, rozwoju działalności edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, związanej m.in.: z problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju oraz na poprawie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.

 

– mapka

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 roku przez Radę Ministrów.

Teraz realizowany jest już trzeci etap programu, przewidziany na lata 2007-2011, który koncentruje się na porządkowaniu i zagospodarowaniu terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawie dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób dojeżdżających do pracy, rozwoju działalności edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, związanej m.in.: z problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju oraz na poprawie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.

 

– mapka