Park „Zasole” – etap II

Nazwa projektu:
Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i Obozową” – etap II

Dofinansowanie w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – etap VI na lata 2021-2025

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
13 maja 2021 r.

Kwota dofinansowania zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie:
1.300.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:
1.669.437,96 zł

Opis projektu:
Zadanie polegało na rozbudowie Parku „Zasole” o dodatkową powierzchnię 1,46 ha, w tym budowie chodników, placów i dojść, budowie oświetlenia, przebudowie istniejących sieci, montażu małej architektury i wyposażenia, zagospodarowaniu zieleni oraz montażu monitoringu.

Celem projektu była rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych, w celu uzyskania właściwego i estetycznego wyglądu terenu zielonego położonego u zbiegu ulic: Więźniów Oświęcimia i Obozowej, które stanowią bezpośredni dojazd do Państwowego Muzeum Aushwitz-Birkenau.