plan imprez

propozycje działań w ramach Roku Romana Mayzla organizowane przez oświęcimskie instytucje i jednostki edukacyjne:

 

WYDARZENIA GŁóWNE: 


 

31.08-30.09.2012 "Roman Mayzel – burmistrz, mgr farmacji, społecznik – 1870-1935" – Oświęcimskie Centrum Kultury – wystawa dokumentów, archiwaliów i fotografii ze zbiorów Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Oświęcimiu oraz prywatnych kolekcji w ramach obchodzonego w Oświęcimiu Roku Romana Mayzla.

 

 


 

 

Oświęcim Romana Mayzla. Społeczeństwo – historia – epoka – projekt historyczno-edukacyjny

Celem projektu jest zachęcenie do pogłębiania wiedzy o historii miasta Oświęcimia; kształtowanie odpowiednich postaw i właściwego stosunku do historii miasta, do zabytków kultury; rozwijanie wyobraźni i ciekawości wśród uczniów; nabywanie umiejętności świadomego promowania swojego miasta; pobudzenie uczestników do samodzielnej pracy twórczej.

 

Zapraszamy do udziału.

 

propozycje działań w ramach Roku Romana Mayzla organizowane przez oświęcimskie instytucje i jednostki edukacyjne:

 

WYDARZENIA GŁóWNE: 


 

31.08-30.09.2012 "Roman Mayzel – burmistrz, mgr farmacji, społecznik – 1870-1935" – Oświęcimskie Centrum Kultury – wystawa dokumentów, archiwaliów i fotografii ze zbiorów Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Oświęcimiu oraz prywatnych kolekcji w ramach obchodzonego w Oświęcimiu Roku Romana Mayzla.

 

 


 

 

Oświęcim Romana Mayzla. Społeczeństwo – historia – epoka – projekt historyczno-edukacyjny

Celem projektu jest zachęcenie do pogłębiania wiedzy o historii miasta Oświęcimia; kształtowanie odpowiednich postaw i właściwego stosunku do historii miasta, do zabytków kultury; rozwijanie wyobraźni i ciekawości wśród uczniów; nabywanie umiejętności świadomego promowania swojego miasta; pobudzenie uczestników do samodzielnej pracy twórczej.

 

Zapraszamy do udziału.

 

zobacz więciej

 


 

Okolicznościowa wystawa pt: "Przemysłowy Oświęcim Burmistrza Mayzla" 
Galeria Przechodnia Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI 

termin wystawy:

14 – 26 maja 2012r., otwarcie wystawy 15 maja o godz. 10.00

 

 

14-19 maja 2012 r. Ekspozycja zabytkowego samochodu marki Praga produkowanego w Oświęcimiu 

 

Współorganizatorami wystawy są:

– Archiwum Państwowe oddz. Oświecim, 

– Fabryka Maszyn i Urządzeń "OMAG" Sp. z o. o. Oświęcim-Brzezinka.
 Firma zlokalizowana w Brzezince jest spadkobierczynią Spółki Akcyjnej: Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów "Oświęcim", która wytwarzała popularne w przedwojennej Polsce samochody "Oświęcim- Praga". Produkowano samochody ciężarowe jak i osobowe wśród których można wyróżnić: modele Piccolo, Alfa, Mignon oraz Grand, który w 1931, z powodu bardzo ciężkich warunków, jako jeden tylko z dwóch dotarł na metę rajdu Monte Carlo. Samochody reklamowali sławni klienci firmy, między innymi Jan Kiepura i Wojciech Kossak, który na jesień 1933 roku w liście do swojej żony pisał:
"…sprzedałem Cadillaca i kupiłem na warunkach wprost śmiesznych śliczną "Oświęcim- Pragę", ośmiocylindrową, nowiusieńką, ze wszystkimi szykanami."

 

 


 

Cykl artykułów w Głosie Ziemi Oświęcimskiej

W wydaniach od marcowego do grudniowego Głosu Ziemi Oświęcimimskiej publikowane są ciekawe tektsy opisujące ciekawe wydarzenia związane z sylwetką Romana Mayzla. Autorem teksów jest Kamila Drabek.

 

Publikacji towarzyszy konkurs w ramach którego wygrać można atrakcyjne nagrody: bilety do kina i wakacyjna wycieczka! 

 

 

 


 

Konferencja naukowa pt: "Oświęcim czasów burmistrza Romana Mayzla. Lata 1909-1935"

w  Muzem Zamek w Oświęcimiu

termin: 31 maja 2012 r. 

 

Konferencja odbywa sie pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
 

Organizator:

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu  

– Urząd Miasta Oświęcim

 

Współorganizatorami konferencji są:

– Muzeum Zamek w Oświęicmiu, 

– Archiwum Państwowe oddz. Oświecim. 

  


  

INNE WYDARZENIA:  

Miejska Biblioteka Publiczna – GALERIA KSIĄŻKI
Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego Galeria Książki zaprasza w 2012 roku na lekcje biblioteczne, w trakcie których będzie można bliżej poznać postać Romana Mayzela, jego historię i zasługi dla miasta.
Zgłoszenia przyjmuje Biblioteczny Ośrodek Informacji,

zobacz szczegóły
e-mail: boi@mbp-oswiecim.pl , tel; 33 847 98 04

Zespół Szkół nr 1
Klasy I – III SP.
1. Gazetki tematyczne umieszczone na I piętrze szkoły.
2. Uroczysty apel przybliżający postać R. Mayzla.
3. Skorzystanie z ewentualnej propozycji Miejskiej Biblioteki Publicznej (cykl „Wielcy Oświęcimianie”– wyjście klas.
Klasy IV – VI SP i Gimnazjum.
1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych historii i WOS-u:
– słynni Oświęcimianie – Roman Mayzel
– „Jak być dobrym gospodarzem miasta?” na przykładzie R. Mayzla.
2. Spacer po Starym Mieście z uwzględnieniem miejsc związanych z R. Mayzlem.
3. Oświęcim na starej fotografii – wystawa tematyczna.
4. Konkursy:
– „Oświęcim wczoraj i dziś” – konkurs plastyczny lub album tematyczny
– „Oświęcim w okresie międzywojennym” – konkurs wiedzy.
Świetlica szkolna
1. Pogadanka i quiz nt. postaci i dokonań Romana Mayzla. (D. Repeć – I poł. kwietnia 2012)
2. Gazetka tematyczna w świetlicy szkolnej, poświęcona postaci Romana Mayzla.
(J. Krzak – II poł. kwietnia 2012)
3. Konkurs plastyczny „Postać Romana Mayzla”, poprzedzony wcześniejszą wizualizacją.
(K. Głozak– Zeman I poł. Maja 2012)

Miejskie Gimnazjum nr 2
Propozycje działań:
1. Lekcje tematyczne poświęcone postaci Romana Mayzla.
2. Konkursy (literacki, plastyczny, wiedzy) szkolne i międzyszkolne na temat historii życia Romana Mayzla.
3. Wystawy i gazetki tematyczne w szkole o Romanie Mayzla.
4. Projekt Edukacyjny ,, Wkład Oświęcimia w odzyskanie przez Polskę niepodległości – sylwetki wielkich oświęcimian – Roman Mayzel.

Szkoła Podstawowa nr 9
Na zajęciach edukacji regionalnej „Oświęcim – moja mała ojczyzna" realizowanej
w klasach II a i V a odbywać się będą:
– pogadanki na temat Romana Mayzla, jego działalności na rzecz miasta,
– wycieczka na Rynek, przejście ulicą R. Mayzla,
– rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, rebusów związanych z postacią R. Mayzla,
– praca plastyczna – „Ulica Romana Mayzla",
– praca plastyczno-techniczna „Widokówka z mojego miasta",
– praca plastyczna „Portret R. Mayzla", zamieszczenie jej w albumie zasłużonych oświęcimian.
Ponadto odbędą się pogadanki na lekcjach historii w klasach IV – VI oraz wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o Oświęcimiu z początku XX wieku.

Szkoła Podstawowa nr 11
– Roman Mayzel – "Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim" – lekcje historii w klasach 4 – 6. ( termin realizacji : od stycznia do kwietnia 2012r.)
– Galeria fotograficzna – Z cyklu, czy wiesz kim był?
– Informacja na szkolnej stronie internetowej – Rok Romana Mayzla oraz artykuł w gazetce szkolnej „Nowinki Podwójnej Jedynki”.
– Roman Mayzel -Burmistrz Miasta Oświęcim i wielki przyjaciel szkoły-prezentacja multimedialna wykonana przez uczniów klas 6 na lekcjach informatyki. ( termin realizacji: od maja do czerwca 2012r.)

Miejskie Gimnazjum nr 4
– „2012 – oświęcimski Rok Romana Myzla” – pogadanki na lekcjach wychowawczych: przedstawienie postaci, przedstawienie harmonogramu działań – marzec 2012
– „Oświęcim w czasach Romana Mayzla” – Indywidualny konkurs wiedzy o wybitnych oświęcimianach ze szczególnym uwzględnieniem postaci R.Mayzla – w ostatnim tygodniu marca 2012r. –
– „Oświęcim w czasach Romana Mayzla” – refleksje plastyczne inspirowane starymi zdjęciami i pocztówkami. Refleksje fotograficzne pt.”Ulicami wybitnych oświęcimian” – kwiecień 2012r.
 –  „Pamięci Romana Mayzla” – konkurs międzyklasowy (dla klas pierwszych i drugich) na projekt tablicy upamiętniającej sylwetkę Romana Mayzla i jej lokalizację w naszym mieście – czerwiec – październik 2012r.

Szkoła Podstawowa nr 4
W szkole zostaną przeprowadzone lekcje wychowawcze poświęcone tej postaci oraz przygotowana będzie gazetka tematyczna.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MOSiR planuje zorganizować w ramach obchodów roku Mayzla turniej piłki nożnej w miesiącu maju.

Środowiskowy Dom Samopomocy
W związku z obchodami Roku Romana Mayzla Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką W Krakowie (Filia Oświęcim), proponuje obchody dotyczące postaci Romana Mayzla na dzień 10 maja 2012 roku. W ramach planowanych przedsięwzięć planujemy wystawę oraz mini prelekcję we współpracy z Panem Mirosławem Ganobis , Panem Łukaszem Szymański oraz z Panią dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu Wiolettą Oleś.

Dzienny Dom Pomocy
– "Słowo o honorowym obywatelu królewskiego miasta Oświęcim" – Seniorzy DDP zostaną zapoznani z dziejami naszego grodu oraz okresem historycznym, w którym żył i działał ówczesny Burmistrz Roman Mayzel. Prelekcja zostanie wygłoszona przez Pana Mirosława Ganobisa w siedzibie ośrodka – marzec 2012r.

– Widziane obiektywem – warsztaty fotograficzne. Grupa reporterska De-de-pe dotrze do miejsc związanych z Romanem Mayzlem i uwieczni je na zdjęciach. Fotoreportaż zostanie zaprezentowany na pikniku tematycznym – lipiec /sierpień 2012r.

– Piknik ogrodowy – na terenie ogrodu DDP seniorzy oraz młodzież wezmą udział w quizie wiedzy o Romanie Mayzlu. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się również z efektami pracy grupy reporterskiej De-de-pe. – wrzesień 2012r.
 


Plan imprez związanych z Rokiem Romana Mayzla będzie na bieżąco uzupełniany o nowe przedsiwzięcia. Jesli jesteś organizatorem, któregoś z nich prosimy o kontakt z Wydzialem Promocji Miasta pm@um.oswiecim.pl