POMOC OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY

1.Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Oświęcim ul. Solskiego 2 pok.10 tel. 33 84 29 310; 515 081 863
bozenas@um.oswiecim.pl

2.Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139, tel. 33 847 46 48; 33 847 45 55
(czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 22.00)
wsparcie@akcja.pl

1.Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Oświęcim ul. Solskiego 2 pok.10 tel. 33 84 29 310; 515 081 863
bozenas@um.oswiecim.pl

2.Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139, tel. 33 847 46 48; 33 847 45 55
(czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 22.00)
wsparcie@akcja.pl