Prelegenci

Eksperci, którzy wezmą udział w pierwszej edycji

OŚWIĘCIMSKIEGO FORUM PRAW CZŁOWIEKA

 

prof. dr hab. Andrzej Zoll / prawnik /. Jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów w
dziedzinie prawa karnego; przez lata kierował Katedrą Prawa Karnego na Wydziale Prawa i
Administracji UJ. Pełnił m.in. funkcje prezesa Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczącego
Rady Legislacyjnej przy Premierze, Rzecznika Praw Obywatelskich i Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej.

prof. dr hab. Mariusz Wołos / historyk /. Specjalizuje się w historii stosunków międzynarodowych
w XX wieku, dziejach dyplomacji polskiej, sowieckiej i francuskiej, historii Polski
w okresie międzywojennym, historii Związku Sowieckiego. Był dyrektorem Stacji Naukowej
PAN w Moskwie i Stałym Przedstawicielem PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Obecnie
wykłada w Instytucie Historii UP w Krakowie i w Instytucie Historii PAN w Warszawie.

Eksperci, którzy wezmą udział w pierwszej edycji

OŚWIĘCIMSKIEGO FORUM PRAW CZŁOWIEKA

 

prof. dr hab. Andrzej Zoll / prawnik /. Jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów w
dziedzinie prawa karnego; przez lata kierował Katedrą Prawa Karnego na Wydziale Prawa i
Administracji UJ. Pełnił m.in. funkcje prezesa Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczącego
Rady Legislacyjnej przy Premierze, Rzecznika Praw Obywatelskich i Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej.

prof. dr hab. Mariusz Wołos / historyk /. Specjalizuje się w historii stosunków międzynarodowych
w XX wieku, dziejach dyplomacji polskiej, sowieckiej i francuskiej, historii Polski
w okresie międzywojennym, historii Związku Sowieckiego. Był dyrektorem Stacji Naukowej
PAN w Moskwie i Stałym Przedstawicielem PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Obecnie
wykłada w Instytucie Historii UP w Krakowie i w Instytucie Historii PAN w Warszawie.

dr Piotr M. A. Cywiński / historyk, mediewista /. Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau, współtwórca i prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau; w latach 2000–2010
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa, Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Miedzynarodwej
Rady Oswiecimskiej i Rady ds. Muzeow oraz Rady Fundacji na rzecz Maximilian-Kolbe-Werk.

 

Adam Krzemiński / dziennikarz, publicysta, specjalista od spraw niemieckich /. Od 1973 r.
nieprzerwanie związany jest z „Polityką”. Współpracuje ponadto m.in. z „Die Zeit”, „Der Spiegel”,
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Specjalizuje się w sprawach relacji polsko-niemieckich,
jest autorem licznych publikacji na ten temat, m.in. wraz z Adamem Michnikiem napisał
list otwarty do premierów Polski i Niemiec w sprawie Centrum przeciwko Wypędzeniom.

dr Aleksander Gurjanow / rosyjski fizyk i historyk, badacz problematyki zesłań i więzienia
ludności polskiej w czasach ZSRS /. Syn architekta Edmunda Goldzamta. wychowany w Polsce,
absolwent astronomii na Wydziale Fizyki Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego.
Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Memoriał. Autor licznych publikacji o sowieckich represjach
wobec Polaków. Z ramienia Memoriału prowadził działania na rzecz sądowej rehabilitacji
ofiar zbrodni katyńskiej.

dr Piotr Setkiewicz / historyk /. Bada zatrudnienie więźniów w niemieckim przemyśle oraz
historię podobozów KL Auschwitz i innych. Kieruje Działem Naukowym w Muzuem Auschwitz.
Autor wielu publikacji dotyczących historii Auschwitz, w tym m.in. Z dziejów obozów
IG Farben Werk Auschwitz 1941-45, Życie prywatne esesmanów w Auschwitz (wybór relacji).

Krystyna Kurczab-Redlich / dziennikarka /. Wieloletnia korespondentka w Rosji, autorka
filmów dokumentalnych o Czeczenii. Laureatka nagród m.in. Amnesty International oraz im.
Melchiora Wańkowicza, im. ks. Józefa Tischnera. W 2005 r. na wniosek czeczeńskiej organizacji
Echo wojny, Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jej kandydatura
została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Autorka m.in. książki Głową o mur Kremla
Taras Voznyak / ekspert ukraiński od spraw politycznych i kulturowych, tłumacz, eseista, filozof
/. Doradca w sprawach zagranicznych dyrektora Lviv Regional Administration. Redaktor
naczelny lwowskiego magazynu Ji.

Piotr Kępiński / poeta, krytyk literacki /. Szef działu kultura w „Newsweeku” od 2008 do 2011
r. W latach 1997-1999 zastępca redaktora naczelnego „Czasu Kultury” oraz redaktor naczelny
„Megaronu”. Juror nagrody literackiej Europy Środkowej – Angelus. Obecnie współpracuje z
Nową Europą Wschodnią. Mieszka w Warszawie i w Wilnie. Autor sześciu tomów poetyckich
i m.in. książki Któż to opisze, któż to uciszy. Rozmowy z Wincentym Różańskim.
Jan Piekło / edukator, dziennikarz, pisarz /. Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej
PAUCI; przez lata związany z „Tygodnikiem Powszechnym”. Relacjonował rewolucję
w Rumunii oraz konflikt w byłej Jugosławii. Autor książek: Epitafium dla Jugosławii i Zapach
anioła

Musa Czachorowski / dziennikarz, poeta /. Członek Muzułmańskiego Związku Religijnego
w PR, rzecznik prasowy Muftiego RP. Redaktor naczelny kwartalników „Przegląd Tatarski” i
„Muzułmanie Rzeczypospolitej”, zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Tatarów Polskich.
Seria 2”, stały współpracownik czasopisma Związku Wspólnot Tatarów Litewskich „Lietuvos
totoriai”. Autor jedenastu zbiorów poetyckich.

dr Manfred Deselaers / niemiecki ksiądz katolicki/. Wiceprezes krakowskiej Fundacji Centrum
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.
Autor m.in. biografii Rudolfa Hößa, komendanta obozu Auschwitz.

Adam Szostkiewicz / dziennikarz, tłumacz i publicysta /. Działacz opozycji w okresie PRL; działacz
KIK. Pracował w „Tygodniku Powszechnym”, był również dziennikarzem Polskiej Sekcji
BBC World Service w Londynie. Od 1999 r. w tygodniku „Polityka”. Jest laureatem nagrody publicystycznej
Krakowskiej Fundacji Kultury. W 2006 r. otrzymał nagrodę im. Mordechaja Anielewicza
za działalność w zwalczaniu ksenofobii i antysemityzmu oraz utrwalaniu tolerancji.

Jerzy Sadecki / dziennikarz i publicysta /. Pracował w „Gazecie Krakowskiej” i „Rzeczpospolitej”.
Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor m.in. książki: Trzynastu. Premierzy
Wolnej Polski i Ambasadora – wywiad rzeka z Jerzym Bahrem
SESJA V MIGRACJE – ASYMILOWAĆ CZY UTRWALAĆ ODMIENNOŚCI ETNICZNE
I KULTUROWE?

Maciej Zaremba Bielawski / historyk i dziennikarz /. Pracuje dla największego szwedzkiego
dziennika „Dagens Nyheter”. Za swe artykuły otrzymał wiele nagród m.in. Nagrodę Akademii
Szwedzkiej, Wielką Nagrodę Dziennikarską i Złote Pióro Publicystów. W 1997 r. w książce De
rena och de andra… ujawnił sprawę przymusowej sterylizacji w Szwecji osób „niepożądanych”
(w Polsce ukazała się ona pod tytułem Higieniści). Wydział prawa uniwersytetu w Lund uhonorował
go tytułem doktora honoris causa.

Bernard Margueritte / francuski dziennikarz i publicysta /. Prezes International Communications
Forum. W czasie wydarzeń Marca 1968 odegrał istotną rolę jako źródło informacji
o wydarzeniach w Polsce dla prasy światowej. Potem został zmuszony do opuszczenia PRL.
Pracował na Uniwersytecie Harvarda. Do Polski wrócił w 1977 r. Był wykładowcą Ośrodka
Studiów Rosyjskich oraz Ośrodka Prasy i Polityki Uniwersytetu Harvarda. Pracuje dla francuskich
i polskich mediów.

dr Alicja Bartuś / politolożka i dziennikarka /. Pracuje w Zakładzie Politologii i Bezpieczeństwa
Narodowego WSB w Chorzowie. Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji MDSM w
Oświęcimiu. Członkini Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie oraz Komitetu
Obchodów Europejskiego Dnia Sprawiedliwych. Przez lata dziennikarka „Dziennika
Polskiego”.

Zbigniew Gluza / prezes Ośrodka Karta i redaktor naczelny kwartalnika historycznego „Karta”/.
Przewodniczący Rady Programowej Domu Spotkań z Historią w Warszawie, członek
Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Wyróżniony
Medalem św. Jerzego (przez „Tygodnik Powszechny”), Nagrodą im. Jerzego Giedroycia
(przez „Rzeczpospolitą”), nagrodą „Joseph Conrad Literature Medal”. W 2009 r. KARCIE
przyznano Nagrodę Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski – Pro Publico Bono.

Paula Sawicka / psycholożka i tłumaczka /. Działaczka opozycji demokratycznej w latach 70.
i 80. Prezeska Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii.
W jej życiorysie jedno z najważniejszych miejsc zajmuje przyjaźń z Markiem Edelmanem,
ostatnim dowódcą powstania w getcie warszawskim i wybitnym działaczem opozycyjnym.
Beata Machul – Telus / politolog, pedagog /. Sekretarz Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych Sejmu RP; prezeska Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
PRO HUMANUM.

dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska / antropolożka /. Pracuje w Instytucie Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat działa w Stowarzyszeniu Romów w Polsce. Redaktor
naczelna kwartalnika „Dialog-Pheniben”.

dr Piotr Trojański / historyk /. Wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie. Doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście w PMA-B oraz członek polskiej delegacji w International Holocaust
Remembrance Alliance

dr Artur Szyndler / religioznawca /. Pracuje w Instytucie Politologii PWSZ im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz w Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.
Organizatorzy i partnerzy I Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka