Propozycje programowe

Propozycje oświęcimskich instytucji przygotowanych na obchody Roku 2017  Andrzeja Patrycego Nideckiego w Oświęcimiu

Muzeum Zamek w Oświęcimiu:
03.09.2017 r. – w ramach Święta Miasta Oświęcim
– otwarcie wystawy: PATRYCY I PRZYJACIELE, w ramach wystawy odbędą się trzy panele wykładów historycznych w okresie od września do listopada
– ścieżka historyczna- rodzinne warsztaty historyczne- poświęcone osobie A.P. Nideckiego oraz epoce, w której żył i tworzył.

MBP im. Łukasza Górnickiego "Galeria Książki"-
– lekcje biblioteczne dla szkół podstawywych i gimnazjów "Andrzej Patrycy Nidecki – jego życie i dzieła"
– kampania informacyjna pn. "Oświęcimianom z książką do twarzy z okazji Roku 2017 – Andrzeja Patrycego Nideckiego"

Środowiskowy Dom Samopomocy-

Propozycje oświęcimskich instytucji przygotowanych na obchody Roku 2017  Andrzeja Patrycego Nideckiego w Oświęcimiu

Muzeum Zamek w Oświęcimiu:
03.09.2017 r. – w ramach Święta Miasta Oświęcim
– otwarcie wystawy: PATRYCY I PRZYJACIELE, w ramach wystawy odbędą się trzy panele wykładów historycznych w okresie od września do listopada
– ścieżka historyczna- rodzinne warsztaty historyczne- poświęcone osobie A.P. Nideckiego oraz epoce, w której żył i tworzył.

MBP im. Łukasza Górnickiego "Galeria Książki"-
– lekcje biblioteczne dla szkół podstawywych i gimnazjów "Andrzej Patrycy Nidecki – jego życie i dzieła"
– kampania informacyjna pn. "Oświęcimianom z książką do twarzy z okazji Roku 2017 – Andrzeja Patrycego Nideckiego"

Środowiskowy Dom Samopomocy-

– spotkanie okolicznościowo-artystyczne organizowane we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną z udziałem uczestników, rodzin, osób bliskich, opiekunów.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
– konkurs humanistyczny dotyczący postaci Andrzeja Patrycego Nideckiego podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowgo

Oświęcimskie Centrum Kultury
– koncert uświetniający uroczystą sesję Rady Miasta z okazji Święta Miasta
– konkurs wiedzy o postaci Andrzeja Patrycego Nideckiego dla mieszkańców Oswięcimia

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
– działania wewnętrze skierowane do podopiecznych przybliżające postać Andrzeja Patrycego Nideckiego poprzez konkursy, quizy, prezentacje

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miajskich
Szkoła Podstawowa nr 1:
– konkurs na prezentację multimedialną "A.P. Nidecki- człowiek renesansu"
– konkurs na album "Śladami A.P. Nideckiego", "Królowie z epoki A.P. Nideckiego"
– konkurs wiedzy "Jeden z dziesięciu"- życie i działalność A.P. Nideckiego
– konkurs plastyczny "Stroje w epoce A.P. Nideckiego"
Szkoła Podstawowa Nr 4:
– konkurs historyczny dla uczniów klas V-VI "Co wiesz o Oswięcimiu?"- szczególnie mający na uwadze życie i działalność A.P. Nideckiego
– kółka historyczne o tematyce poswieconej przede wszystkim postaci A.P. Nideckiego
– gazetka tematyczna prezentująca postać A.P. Nideckiego
– wycieczka historyczna po Oświęcimiu dla uczniów poświęcona postaci A.P. Nideckiego
– konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III na wykonanie repliki herbu Wieże
– konkurs dla uczniów klas IV-VI na prezentację multimedialną
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5:
– konkurs na projekt pt. "Życie i Działalność Andrzeja Nideckiego"- maj 2017
– konkurs pt. "Życie i Działalność Andrzeja Nideckiego"- wrzesień 2017
– konkurs literacki pt. "Dlaczego Andrzej Nidecki zasłużył na miano wybitnego oświęcimianina?"- listopad 2017
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju:
– przeprowadzenie zajęć na temat postaci A.P. Nideckiego na języku polskim i lekcji wychowawczej
– wywieszenie gazetki szkolnej przygotowanej przez Samorząd Uczniowski
– krótki apel Starszego Samorządu Uczniowskiego
– konkurs szkolny
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika:
– działania z cyklu: poznajemy sławnych mieszkańców naszego miasta- Andrzej Nidecki dobroczyńca miasta Oświęcim jako filolog sławy światowej, sekretarz króla Zygmunta Augusta, przyjaciel Jana Kochanowskiego
– działania z cyklu: Oświęcim- moja mała Ojczyzna- zapoznanie z postacią wielkiego humanisty i filologa Andrzeja P. Nideckiego oraz konkurs plastyczny pt.” Moja miejscowość- moja mała ojczyzna”
– prezentacja multimedialna
– informacje zamieszczone w gazetce szkolnej

Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie:
– gazetka ścienna poświęcona życiu i czasom A.P. Nideckiego dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
– wystawa poświęcona życiu i dziełu sławnego oświęcimianina w bibliotece szkolnej
– konkurs plastyczny dla klas 1-3 na herb miejsca związanego  z A.P. Nideckim
– konkurs plastyczny dla klas 4-6 na portret A.P. Nideckiego wykonany dowolną techniką
– audycja przez radiowęzeł szkolny poświęcony życiu i dziełu A.P. Nideckiego
– konkurs na komiks, album popularyzujący dokonania Nideckiego dla klas 4-6
– gazetka ścienna poświęcona życiu i dziełu humanisty wykonana przez gimnazjalistów
– czytanie fragmentów dzieł A.P. Nideckiego przez uczniów klasy teatralnej
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego:
– lekcje tematyczne poświęcone historii i losom Andrzeja Patrycego Nideckiego
– konkursy (literackie, plastyczne, wiedzy) szkolne i międzyszkolne
– wystawy tematyczne
– projekt multimedialny (film, prezentacja) „Szlakiem Nideckiego”
Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej:
– gazetka szkolna „Andrzej Nidecki- Sławny Oświęcimianin”
– konkurs szkolny „Andrzej Nidecki- Słynny Oświęcimianin”
– lekcje poświęcone pamięci Andrzeja Patrycego Nideckiego
Miejskie Gimnazjum Nr 4:
– program artystyczny
– konkurs wiedzy o Andrzeju Nideckim
– gazetka okolicznościowa