Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego

Nazwa projektu:
Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data otrzymania promesy:
21 września 2023 r.

Kwota dofinansowania według wstępnej promesy:
1.469.619,88 zł

Planowana całkowita wartość inwestycji:
1.499.612,12 zł

Opis projektu:
Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę ulicy Unii Europejskiej w Oświęcimiu o plac manewrowo-postojowy dla autobusów, na którym zaprojektowano między innymi budowę wiaty przystankowej i kontenera socjalno-technicznego, a także rozbudowę oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych. Przedmiotowa inwestycja pozytywnie wpłynie na usprawnienie obsługi zbiorowego transportu publicznego m.in. poprzez poprawę komfortu pracy kierowców autobusów oraz uzupełnienie siatki przystanków autobusowych w newralgicznych częściach miasta.