Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego

Nazwa projektu:
Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data otrzymania promesy:
22 lutego 2024 r.

Kwota dofinansowania według promesy:
1.187.753,43 zł

Planowana całkowita wartość inwestycji:
1.211.993,30 zł

Opis projektu:
Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę ulicy Unii Europejskiej w Oświęcimiu o plac manewrowo-postojowy dla autobusów, na którym zaprojektowano między innymi budowę wiaty przystankowej i kontenera socjalno-technicznego, a także rozbudowę oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych. Przedmiotowa inwestycja pozytywnie wpłynie na usprawnienie obsługi zbiorowego transportu publicznego m.in. poprzez poprawę komfortu pracy kierowców autobusów oraz uzupełnienie siatki przystanków autobusowych w newralgicznych częściach miasta.